Catherine Vandenborre (Elia): ‘Architect van de waardecreatie’

CATHERINE VANDENBORRE "We moeten het klimaatprobleem zo efficiënt mogelijk aanpakken."
Luc Huysmans senior writer bij Trends

Catherine Vandenborre en haar team speelden een sleutelrol in de onderhandelingen voor een belang in het Duitse 50Hertz, en plannen, als de algemene vergadering akkoord gaat, een kapitaalronde. Haar grootste verwezenlijking? “Geen. Alles is teamwerk.”

Een CFO is de architect van de waardecreatie van het bedrijf”, vindt Vandenborre. Dat impliceert dat hij of zij deelneemt aan een strategie en die invoert: de veranderingen vertaalt in processen en de performantie bijstuurt. “De jongste jaren zijn daar nieuwe dimensies bij gekomen, want onze rol wordt steeds meer verbonden aan innovatie, databeheer en digitalisering.”

“Data helpen ons het energiesysteem beter te beheren, het efficiënter te maken en de kosten van de energietransitie binnen de perken te houden. In het Internet of Energy-project, bijvoorbeeld, brengen we samen met de distributienetbeheerders een vijftigtal Belgische bedrijven samen om een proeftuin op te zetten, die de consument een centralere rol geeft in het energiesysteem van de toekomst. Als CFO help je daarvoor een kader te creëren: geld vrijmaken, een selectie maken in de projecten, enzovoort.”

Evenwicht

De perfect tweetalige Waals-Brabantse is sinds 2014 CFO. Ze is trots op het evenwicht dat zij en haar medewerkers vinden tussen de belangen van de aandeelhouders en die van de maatschappij. Dat wil zeggen: tussen het rendement en de dividenden enerzijds, en de kostenbeperking voor de eindconsument anderzijds. “We moeten het klimaatprobleem zo efficiënt mogelijk aanpakken. Dat betekent investeren in infrastructuur, de benuttingsgraad verhogen en diensten en producten ontwikkelen om het energiesysteem betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar te houden.” De kapitaalverhoging van 350 tot 450 miljoen euro, die de balans moet versterken om bijkomende investeringen te kunnen doen in de Belgische netwerkinfrastructuur, past in dat plaatje. Net als de dubbele transactie die Elia vorig jaar een controlebelang in 50Hertz opleverde, én met de Duitse investeringsbank KfW ook een sterke lokale partner. De Duitse dochter zorgt niet alleen voor fraaie rendementen, maar ook voor kennis over onder andere de massale integratie van hernieuwbare energie. “Het was echt teamwerk. We hebben er met een kleine groep mensen dag en nacht aan gewerkt. ”

“Een CFO moet leiderschap hebben, een mentor kunnen zijn om teams te motiveren en zo de verandering in gang zetten. Hij of zij moet zichzelf ter discussie kunnen stellen om mogelijkheden te vinden en te benutten, kosten te verminderen, processen te optimaliseren of nieuwe initiatieven voor groei te detecteren. Ten slotte moet een CFO intern en extern kunnen communiceren over de visie en de doelstelling en de manier waarop we die invoeren.”

Bio

· Is: CFO Elia

· Was: auditor Coopers & Lybrand; assistente UCL; controller CBHK; hoofd departement boekhouden en financiën Elia (1999); CEO Belpex/APX; chief corporate officer Elia (tot eind 2013)

Partner Content