Pascale Van Damme

‘Bedrijven die niet omschakelen naar een duurzaam model zetten hun eigen toekomst op de helling’

Pascale Van Damme Managing Director bij Dell Technologies Belux.

Volgens Pascale Van Damme, Managing Director Commercial bij Dell EMC Belux, moeten bedrijven zich mee inschakelen in het halen van de klimaatdoelstellingen om zich op termijn te verzekeren van duurzame groei en winstgevendheid.

De belangrijke klimaattop in Bonn is net achter de rug. Achter de schermen zijn de spelregels vastgelegd om de afspraken van de klimaattop in Parijs te kunnen uitvoeren. Het is natuurlijk goed dat over het klimaat gesproken en onderhandeld wordt, maar er is nog veel werk.

Niet het minst in België, dat in vergelijking met de rest van Europa zeer matig presteert in de strijd tegen de klimaatopwarming. Als we ons beleid niet bijstellen, dreigen we noch de doelstellingen voor energie-efficiëntie noch die voor de emissiereductie te halen.

Bedrijven die niet omschakelen naar een duurzaam model, zetten hun eigen toekomst op de helling

De klimaatopwarming blijft natuurlijk een globaal probleem. Wereldwijd moeten overheden extra inspanningen leveren om de opwarming van de aarde goed onder de 2 graden Celsius te houden. Tegelijk stijgen ook de verwachtingen ten aanzien van steden en bedrijven. Hoe dragen zij hun steentje bij? En is die bijdrage wel voldoende? Het zijn terechte vragen.

Het is dan ook hoopgevend dat almaar meer bedrijven er zich van bewust zijn dat economie en klimaat hand in hand gaan. De klimaatdoelstellingen kunnen een belangrijke hefboom zijn om innovatie aan te wakkeren, onze bedrijven wendbaar te maken en zo hun winstgevendheid op de lange termijn veilig te stellen.

Als puntje bij paaltje komt, is de boodschap heel eenvoudig: de gevolgen van de opwarming van de aarde kosten bedrijven handenvol geld. Denk maar aan natuurrampen die fabrieken van de kaart vegen of logistieke ketens onder hoogspanning zetten. Als we de klimaatdoelstellingen niet halen, mogen we ook een duurzaam economisch groeiscenario vergeten.

De gevolgen van de opwarming van de aarde kosten bedrijven handenvol geld

Het is dus de hoogste tijd voor actie. Bedrijven moeten hun rol beter spelen. Dat kan op verschillende manieren. Niet alleen door in de volledige waardeketen, al van bij de productontwikkeling, energie-efficiëntie voorop te stellen, maar ook door de principes van de circulaire economie te omarmen. Idealiter gebeurt dat met de steun van overheden die de ontwikkeling van nieuwe en vernieuwende technologieën stimuleren.

De mogelijkheden en het toenemende belang van data moeten ook benut worden in de strijd tegen de klimaatopwarming. Doordat bedrijven almaar meer (moeten) inzetten op technologische ontwikkeling en het verzamelen van data, kunnen zij daarin een voortrekkersrol opnemen.

Een concreet voorbeeld is het onderhoud van machines. Als sensoren in real time data verzamelen over de productiviteit van machines, is het veel makkelijker preventief onderhoud te organiseren. Die betere planning heeft financiële voordelen – productielijnen vallen niet langer ongepland stil – maar ook ecologische baten.

Als die langetermijnvisie ontbreekt en duurzame initiatieven afgewogen worden tegen kortetermijnwinsten, komen we geen stap vooruit

Zo kunnen de routes van de technici die preventief onderhoud uitvoeren, efficiënter worden uitgestippeld en hoeven wisselstukken niet langer ad hoc ingevlogen te worden vanuit centrale magazijnen om productielijnen zo snel mogelijk opnieuw up and running te krijgen. Het bedrijf wint door efficiëntie, het klimaat door een lagere CO2-uitstoot.

Almaar meer bedrijven zoeken manieren om data slimmer te gebruiken. Als we ecologische doelstellingen daar prominenter in naar voren schuiven, doen we weer een stap in de goede richting.

Essentieel in de strijd van de bedrijfswereld tegen de klimaatopwarming is het besef dat gaat het om doelstellingen die op lange termijn moeten worden gerealiseerd. Dat kan enkel gebeuren door aanpassingen die een fundamentele impact hebben op de manier waarop bedrijven opereren, innoveren en zich engageren ten opzichte van de mens, het milieu en de maatschappij.

Als die langetermijnvisie ontbreekt en duurzame initiatieven afgewogen worden tegen kortetermijnwinsten, komen we geen stap vooruit. Op de lange termijn winnen, vraagt nu eenmaal investeringen in de korte termijn.

Bedrijven moeten zich dus mee inschakelen in het halen van de klimaatdoelstellingen om zich op termijn te verzekeren van duurzame groei en winstgevendheid. Een van de aspecten van de omschakeling naar een duurzame economie waaraan de bedrijfswereld nog te weinig aandacht besteedt, is de mentaliteitswijziging bij jonge werknemers en consumenten.

Jonge mensen willen zich kunnen vereenzelvigen met het bedrijf waarvoor ze werken en gaan op zoek naar werkgevers die hun waarden delen

Bij de jongste generaties werknemers spelen duurzaamheid en ethiek duidelijk een rol in de keuze voor een werkgever. Niets wijst erop dat dat in de toekomst anders zal zijn. De grenzen tussen werk en privé vervagen. Jonge mensen willen zich kunnen vereenzelvigen met het bedrijf waarvoor ze werken en gaan op zoek naar werkgevers die hun waarden delen. Ze willen een impact hebben en verwachten ook van bedrijven dat ze invloed uitoefenen. Aangezien jongeren almaar meer het belang van een duurzaam economisch model inzien, zullen bedrijven met ecologische doelstellingen makkelijker nieuw talent aantrekken.

Jonge werknemers willen overigens niet alleen een match met de bedrijven waarvoor ze werken, maar ook met de bedrijven waarvan ze producten of diensten kopen. Kortom, een bedrijf zal meer mensen aanspreken met en de vruchten plukken van een duurzame werkwijze, of het nu actief is in een b2c- of een b2b-omgeving.

Er zijn met andere woorden voldoende redenen voor de bedrijfswereld om zich mee in te schakelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Bovendien dringt de tijd: wie niet op de kar van de duurzame economie springt, dreigt op termijn aan groei en winstgevendheid in te boeten. Bedrijven die tijdig tot dat besef komen en meer en slimmer in zetten op duurzaamheid, verzekeren zichzelf van een toekomst en zouden bovendien weleens de motor in de strijd tegen klimaatopwarming kunnen vormen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content