Bedrijfswagen wordt tikkeltje minder interessant

SALARISWAGENIn 2017 betaalt u wat meer voor het privégebruik. © Getty Images

Wie privé rijdt met een wagen van zijn werk, wordt belast op een voordeel van alle aard. Voor de berekening daarvan is de CO2-uitstoot van de wagen belangrijk. Volgend jaar wordt het voordeel van alle aard iets groter.

De regering-Michel bereidt maatregelen voor om het aantal bedrijfswagens te verminderen. De uitwerking vergt tijd en komt er wellicht pas in in april 2017. Wat niet zal veranderen voor een werknemer of een bedrijfsleider is de belasting op het privé-gebruik, waaronder woon- werkverkeer, van een firmawagen.

Berekening voordeel van alle aard

Al enkele jaren wordt het voordeel van alle aard berekend door een CO²-percentage toe te passen op 6/7de van de cataloguswaarde van de wagen.

Om het CO²-percentage te berekenen vertrek men van een referentie-uitstoot die jaarlijks wordt herzien in functie van de gemiddelde CO²-uitstoot van nieuw ingeschreven wagens tegenover het referentiejaar 2011. De referentie CO²-uitstoot voor 2017 werd bij koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2016. Omdat nieuwe wagens steeds milieuvriendelijker worden, is de referentie-uitstoot verlaagd in vergelijking met 2016, zowel voor diesel- als benzinewagens. Dat betekent dat gebruikers zwaarder worden belast op het voordeel van alle aard voor hun privégebruik. De werkgever of de vennootschap zal dus elke maand meer bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon van de werknemer of de bedrijfsleider zodat ze netto iets minder overhouden.

Voor het inkomstenjaar 2017 bedraagt de basisuitstoot 5,5 procent voor een referentie-uitstoot van:

– 87 gram per kilometer voor dieselwagens (tegenover 89 gram in 2016);

– 105 gram per kilometer voor wagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor (tegenover 107 gram in 2016).

Ligt de CO²-uitstoot van de bedrijfswagen:

– hoger dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per gram CO² boven de referentie (tot een maximum van 18%);

– lager dan de referentie CO²-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verlaagd met 0,1% per gram CO² onder de referentie (tot een minimum van 4%).

Voorbeeld

Nemen we het voorbeeld van een nieuwe Audi A4 Avant met cataloguswaarde 35.410 euro en een dieselmotor met een CO²-uitstoot van 104 gram per kilometer. Omdat de CO²-uitstoot van de wagen hoger is dan de referentie CO²-uitstoot van 87 gram, wordt het basispercentage van 5,5% verhoogd met 1,7%, namelijk 17 (104 – 87) x 0,1%. In totaal levert dit een CO²-percentage op van 7,2%. Hierdoor komt het belastbaar voordeel vanaf 1 januari 2017 op: 35.410 euro x 7,2% x 6/7 = 2185,30 euro per jaar of 182,11 euro per maand. In vergelijking met de referentie CO²-uitstoot van toepassing in 2016 -177,05 euro – is dit een verhoging van 5,06 euro per maand.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content