Barco-CEO’s Charles Beauduin en An Steegen: ‘We waren wat in slaap gevallen, maar we zitten weer op koers’

AN STEEGEN EN CHARLES BEAUDUIN "In grote delen van de wereld is geen sprake van een recessie." © FOTOGRAFIE FRANKY VERDICKT
Stijn Fockedey

Barco zou de lat op alle gebieden hoger leggen. Dat beloofden Charles Beauduin en An Steegen een jaar geleden bij hun aantreden als co-CEO’s. De verwachtingen zijn al deels ingelost. De Kortrijkse wereldspeler in beeldverwerking profiteert optimaal van het post-covidtijdperk, en daar moeten nog nieuwe goudhaantjes bij komen. “We investeren meer dan 10 procent van onze omzet in onderzoek en ontwikkeling. Dat is te veel om je enkel toe te leggen op kleine verbeteringen.”

Buiten is het grijs en guur, maar in de futuristische hoofdzetel in Kortrijk gonst het van de bedrijvigheid wanneer de co-CEO’s An Steegen en Charles Beauduin ons ontvangen. Het is een passende metafoor bij het eerste echte dubbelinterview sinds hun aantreden in de nazomer van 2021. Zowat alle Belgische beursgenoteerde bedrijven delen al heel 2022 in de klappen, maar niet Barco. Het bedrijf presteert op dit moment 30 procent beter dan de Belgische beursindex Bel-20, waar het nog even deel van heeft uitgemaakt. Een kwartaalupdate vorige week toonde ook het herstel van Barco’s omzet. De beeldverwerkingsspecialist heeft weer zicht op een jaaromzet die door het plafond van 1 miljard euro breekt.

We willen de standaard blijven in onze branches, ook al betekent dat dat we door innovatie soms onze eigen producten kannibaliseren of verouderen’

An Steegen

De coronacrisis, waardoor Barco een omzetklap van meer dan 200 miljoen euro opliep, is eindelijk verteerd. “De coronacrisis was een drama voor Barco”, zegt Charles Beauduin, naast CEO ook referentieaandeelhouder met een participatie van 21,7 procent. “Onze organisatie was ook wat in slaap gevallen, maar onze kwartaalupdate geeft aan dat we weer op koers zitten. Het aandeel doet het dit jaar beter op de beurs, maar wij zijn vooral bezig met de langere termijn.”

“De coronacrisis trof twee van onze drie grote afdelingen”, vult An Steegen aan. “Events, bioscopen en andere segmenten van onze Entertainment-afdeling kwamen stil te liggen. Er werd fors minder in nieuwe apparatuur geïnvesteerd. Voor onze Enterprise-afdeling gold een gelijkaardig verhaal. Door het massale thuiswerk waren bedrijven niet geneigd hun vergaderzalen beter uit te rusten. In het post-covidtijdperk trekken die markten weer fors aan. Mensen zijn het beu om elke dag thuis te zitten. Deeltijds thuiswerk is natuurlijk wel een blijver. Onze ClickShare-oplossing is essentieel om een vlotte hybride vergadering te organiseren, waarbij sommige deelnemers vanop afstand inbellen. Het is allang geen tool meer waarmee je enkel draadloos kunt presenteren in de vergaderzaal.”

Bij de presentatie aan investeerders zei u dat Barco de impact van een recessie door de hoge energieprijzen en de inflatie veel minder zal voelen dan de coronacrisis.

CHARLES BEAUDUIN. “Ten eerste moeten we het recessiegevaar nuanceren. In grote delen van de wereld is geen sprake van een recessie. In onze branche moeten bovendien niet alleen veel investeringen worden ingehaald na corona, de achterliggende technologie heeft ook enorme stappen vooruit gezet en klanten willen daarvan profiteren. Dat leidt tot goed gevulde orderboekjes.”

AN STEEGEN. “Toen corona uitbrak, zaten we net in de omschakeling van lampen naar lasers in onze projectoren (de belangrijkste business van Barco, nvdr). Laserprojectoren gaan veel langer mee dan modellen met lampen, verbruiken veel minder energie en zorgen voor een nog betere beeldkwaliteit. Op onze recente analistendag hebben we onze nieuwste laserprojector voorgesteld. Daarmee kunnen we het licht in realtime aansturen om een hogere helderheid en donkerder zwart te creëren.

“Dat gaat dus niet over technologische snufjes die onze klanten niet nodig hebben. Integendeel, bioscopen investeren in laserprojectoren omdat ze de hogere beeldkwaliteit en de betere beleving nodig hebben om mensen weer naar de cinema te lokken.”

Barco heeft een diverse portfolio: van laserprojectoren en software en hardware om te vergaderen tot apparatuur voor operatiezalen en medische beeldverwerking. Is het niet te veel een holding geworden, die beter wordt opgeknipt?

BEAUDUIN. “Barco heeft heel verschillende eindklanten, maar het gaat wel om dezelfde business. Bovendien is Barco op wereldschaal een relatief klein bedrijf. Door het op te splitsen zouden er echt kleine bedrijfjes ontstaan.”

STEEGEN. “Beeldverwerking is de rode draad doorheen al onze activiteiten. Het komt altijd op hetzelfde neer: we moeten ervoor zorgen dat een gecapteerd beeld zo goed mogelijk wordt weergegeven, met zo weinig mogelijk kwaliteitsverlies. Veel meer dan vroeger is dat een kwestie van software en artificiële intelligentie geworden. We zetten daar hard op in.

“In onze Healthcare-afdeling zie je veel voorbeelden van die combinatie en van het potentieel daarvan. Operatiekamers worden volledig gedigitaliseerd. Alle systemen moeten met elkaar kunnen praten. Bij de communicatie met een chirurgische robot telt elke milliseconde. Dat betekent ook dat de beeldverwerking razendsnel moet gebeuren, dat chirurgen en medisch personeel de beelden van pakweg een endoscoop (chirurgische camera, nvdr) direct op het juiste scherm moeten kunnen zien. In de toekomst moet het ook mogelijk zijn aan die beelden andere informatie toe te voegen waarmee chirurgen hun operaties ter voorbereiding kunnen visualiseren.”

Bij uw aanstelling kondigde u aan dat Barco innovatiever moest zijn.

STEEGEN. “We investeren meer dan 10 procent van onze omzet in onderzoek en ontwikkeling. Dat is een te hoog bedrag om je enkel toe te leggen op kleine verbeteringen. We willen de standaard blijven in onze branches, ook al betekent dat dat we door innovatie soms onze eigen producten kannibaliseren of verouderen.”

BEAUDUIN. “Mensen reageren op de doelstellingen die je hen geeft. We willen inderdaad veel ambitieuzer zijn in onze productontwikkeling. Daarom hebben we de lat hoger gelegd. Dat is een signaal voor onze teams dat ze risico’s mogen nemen met hun prototypes. Grote aankondigingen over nieuwe producten zijn nog niet voor heel binnenkort, maar ze komen eraan.”

Een andere werf was na het vertrek van uw voorganger, Jan De Witte, sneller uit te voeren: de interne organisatie vereenvoudigen.

BEAUDUIN. “Er was een matrixstructuur waarin de commerciële teams, zoals de marketing of de sales, te los stonden van de productafdelingen. Voor zeer grote bedrijven is dat misschien nuttig, maar hier was dat te zwaar. We zijn geen conglomeraat zoals Unilever. We zijn een technologiebedrijf waar de snelheid van uitvoering cruciaal is.”

STEEGEN. “Onze organisatie was door die matrixstructuur te veel naar binnen gericht. Beslissingen sleepten te lang aan. Nu is het weer duidelijk voor iedereen. Elke businessunit heeft de volledige verantwoordelijkheid over de processen die belangrijk zijn voor hen. Dat vuurt de ondernemingszin aan. Ze staan ook weer dichter bij de klant. Dat is heel belangrijk. De vereenvoudiging werpt al zijn vruchten af. We zien meer daadkracht.”

Barco leek nochtans geen vet en log bedrijf. In 2019 was er een herstructurering en voor corona bedroeg de ebitda-marge zo’n 15 procent. In de eerste helft van 2022 lag die marge op 9,8 procent. U belooft over een goed jaar weer 14 tot 18 procent te halen. Is dat haalbaar als u ook in onderzoek en ontwikkeling moet investeren?

BEAUDUIN. “De herstructurering was in de eerste plaats gebeurd omdat binnen Barco veel kleine afdelingen waren gegroeid. Dat zorgde voor een gebrek aan focus. Barco had nadien inderdaad geen vette organisatie, maar de structuur was te complex. Bij onze aanstelling hebben we de lat op alle gebieden hoger gelegd, ook voor de rentabiliteit. Een technologiebedrijf heeft hoge marges nodig. Anders kan het niet genoeg investeren in onderzoek en ontwikkeling om zijn producten te versterken.”

Mevrouw Steegen, die investeringen moeten renderen en dat is uw verantwoordelijkheid als techneut?

STEEGEN. “Ik wil enkel dat etiket dragen als ik het zelf mag invullen. (lacht) Technologie is mijn passie en in een ingenieursbedrijf zoals Barco voel ik mij als een vis in het water. Maar ik ben altijd met meer dan de technologie bezig. Het moet leiden tot een product dat je kunt vermarkten en dat een positieve impact op de maatschappij kan hebben. Ik heb het geluk dat ik in mijn carrière bij organisaties heb gewerkt die met megatrends bezig zijn geweest: bij IBM en imec waren het halfgeleiders en het internet der dingen, bij Umicore was het elektrificatie.”

De coronacrisis is een wake-upcall geweest. Onze producten bleven te lang met dezelfde versie van componenten werken’

Charles Beauduin

Dat waren grote multinationals, Barco wordt nog altijd gezien als een oer-West-Vlaams bedrijf. Gaf dat een cultuurschok?

STEEGEN. “Dat viel heel goed mee, ik ben getrouwd met een West-Vlaming. (glimlacht) Barco is een internationaal bedrijf. Er zijn meer dan vijftig nationaliteiten en zo’n vijftig kantoren of productiesites op zowat alle continenten. Diversiteit en inclusie zijn heel belangrijk, zeker omdat we niet genoeg technische mensen kunnen aantrekken in Vlaanderen.”

BEAUDUIN. “Die diversiteit is ook heel belangrijk omdat we over de hele wereld klanten hebben. In het Westen zijn we voor films bijvoorbeeld vooral gericht op Hollywood, maar in India is er Bollywood. We hebben als wereldspeler die lokale aanwezigheid nodig om de verschillende culturen te begrijpen, om ervoor te zorgen dat onze producten effectief de noden van onze klanten invullen.”

Het voorbije jaar kon u soms de vraag van de klant niet volgen. Het afgelopen kwartaal greep u naast 20 miljoen euro omzet vanwege onderdeeltekorten en andere problemen in de toeleveringsketen.

BEAUDUIN. “In het tweede kwartaal was de impact nog 40 miljoen. We rijden dat gat dicht. En als ik zeer pragmatisch denk, dan is het eigenlijk in ons voordeel dat de wereldeconomie wat vertraagt en de wereldwijde vraag naar elektronica en andere onderdelen wat afneemt. Ook andere giganten, zoals Siemens, konden niet leveren door tekorten en andere leveringsproblemen. Voor ons speelden vooral tekorten bij halfgeleiders, wij gebruiken zeer gespecialiseerde computerchips en sensoren. De coronacrisis (waardoor de toeleveringsproblemen zijn begonnen, nvdr) is een wake-upcall geweest. Onze producten bleven te lang met dezelfde versie van componenten werken.”

STEEGEN. “Barco werkt met meer dan 3.000 componenten in al zijn hardware. Het is een les geweest dat we in onze producten altijd de nieuwste versie van een component moeten kunnen gebruiken. Dat vergt meer aandacht voor standaardisatie, maar zo kunnen wij beter mee-evolueren met onze leveranciers. Het is begrijpelijk dat zij hun productielijnen prioritair willen laten draaien voor hun nieuwste componenten.”

Met zo’n uitgebreid internationaal netwerk aan leveranciers voelt u de polsslag van de wereldeconomie.

BEAUDUIN. “Dat is niet altijd een voordeel. Als het ergens tegenzit, voelen we het direct. (lacht) Maar dat gezegd zijnde, het is vooral een privilege. We zitten op de eerste rij om te zien hoe technologie en innovatie tot baanbrekende zaken leiden, in de hele wereld.”

U voelt ook wel als eerste de impact van de ontspoorde inflatie, of van de sancties van de Verenigde Staten tegen China om hun technologische ontwikkeling te vertragen.

BEAUDUIN. “Als ondernemer moet je ermee leren te leven dat je een speelbal bent van politiek-economische trends. Of het nu inflatie, economische spanningen of andere externe omstandigheden zijn. Er zit niet anders op dan ons aan te passen, maar gelukkig zijn we een flexibel bedrijf.”

In hoeverre ligt u wakker van de tragere groei van China? Het is een van uw belangrijkste markten, en u bent nog niet ter plaatse kunnen gaan sinds uw benoeming.

BEAUDUIN. “Door de lange quarantaineperiodes is een bezoek aan China niet werkbaar. Het zerocovidbeleid weegt wat op de groei. Maar het is een land met 1,3 miljard inwoners. Het stopt heus niet met groeien omdat sommige regio’s regelmatig in lockdown moeten gaan. China transformeert van een fabriek van de wereld naar een consumentenmaatschappij als de onze. Die structurele trend is goed voor ons.”

STEEGEN. “Je mag ook niet vergeten dat China heel veerkrachtig is. De voorbije jaren hebben we telkens gezien hoe snel het na een lockdown weer een versnelling hoger schakelt.”

‘In Duitsland zijn co-CEO’s meer ingeburgerd’

An Steegen en Charles Beauduin staan als co-CEO op hetzelfde niveau, maar de taken zijn goed afgelijnd. Beauduin focust op de productie- en finance-afdelingen, en op China. Steegen is verantwoordelijk voor de commercialisering van de producten, de activiteiten in onderzoek en ontwikkeling en in human resources. “In de Angelsaksische wereld zijn co-CEO’s zeldzaam, maar in Duitsland en andere landen zijn ze meer ingeburgerd”, zegt Beauduin. “Het heeft veel voordelen, zeker omdat onze achtergronden complementair zijn.”

Barco-CEO's Charles Beauduin en An Steegen: 'We waren wat in slaap gevallen, maar we zitten weer op koers'
© FOTOGRAFIE FRANKY VERDICKT

An Steegen

– Geboren in 1971

2000-2010: topfunctie bij IBM

2010-2018: topfunctie bij imec

2018 tot 2021: chief technology officer van Umicore

Sinds september 2021: co-CEO van Barco. Ze is lid van de raad van bestuur van Barco sinds 2017

Barco-CEO's Charles Beauduin en An Steegen: 'We waren wat in slaap gevallen, maar we zitten weer op koers'
© FOTOGRAFIE FRANKY VERDICKT

Charles Beauduin

– Geboren in 1959

Sinds 1993: CEO van de weefmachineproducent Vandewiele

Sinds september 2021: co-CEO van Barco. Hij was van 2015 tot 2021 voorzitter raad van bestuur van Barco. Hij werd referentieaandeelhouder door de participatie van Gimv over te kopen in 2014

Wat doet Barco?

Barco is de wereldwijde marktleider in projectoren voor bioscopen en evenementen (Entertainment-afdeling). De Healthcare-afdeling concentreert zich op beeldwerking in de medische sector, met een focus op software en hardware voor operatiezalen. Voor de algemene zakelijke markt (Enterprise) maakt het grote schermen en verwante oplossingen voor controlekamers en heeft het ook de ClickShare-oplossing om draadloos te presenteren en om fysieke vergaderingen te combineren met onlinedeelnemers.

Barco

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content