Baggeraars bundelen krachten in Flanders Marine

© belga

Begin oktober wordt de clusterorganisatie Flanders Marine voorgesteld. Ze wil de knowhow van onze baggeraars en in onze havens versterken en verspreiden.

Op 5 oktober wordt Flanders Marine in Antwerpen voorgesteld tijdens een plechtige zitting met minister-president Kris Peeters. “De Vlaamse baggersector is een van de sterkste ter wereld en kan zijn rol spelen in het industriële beleid”, zegt Christiaan Dekeyzer, die Jan De Nul België leidt. “Dat gebeurt te weinig. Flanders Marine moet daar verandering in brengen.”

Jan Strubbe verwijst in zijn eerste interview als voorzitter, morgen in Trends, naar de Vlaamse scheepsbouw. “Havenbedrijven en baggeraars, die Flanders Marine mee uit de grond stampen, willen hun expertise over de zee en de zeevaart versterken en uitbouwen. Een cluster rond sterke spelers spoort kmo’s aan om met klassieke waterbedrijven nieuwe technologieën uit te bouwen.”

Volgens een WES-studie telt dat maritieme en zeegebonden cluster 50.000 werknemers. Coördinator Ann Van Assche (Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité Oostende) bracht in 2009 de Oostendse en Antwerpse havenbesturen, Jan De Nul, sectorgenoot DEME, het Vlaams Instituut voor de Zee en de provincie West-Vlaanderen rond de tafel. Via Vlaanderen in Actie kreeg Flanders Marine 275.000 euro overheidssteun om de haalbaarheid van een privaat-publieke cluster te onderzoeken.

“Onze baggerbedrijven zijn bereid hun deel in het project te investeren”, zegt Martin Ockier, directeur Benelux van Dredging International (DEME). “Onze kennis blijft nog te veel binnenskamers. Heel wat Vlaamse ondernemingen zouden eruit kunnen leren om eigen maritieme activiteiten uit te bouwen.”

“Kennis delen heeft ook een positieve weerslag op onze groep, omdat we zo spelers interesseren voor problemen die we zelf niet of minder optimaal oplossen”, zegt Dekeyzer (Jan De Nul).

Flanders Marine spiegelt zich aan Nederland, waar al lang een maritieme clusterorganisatie actief is na voorbereidend onderzoekswerk van de Vlaamse transporteconoom Chris Peeters (Policy Research). Het is een stevige lobby, ook bij de Europese Commissie. “De Vlaamse maritieme sector is niet zo groot als de Nederlandse, maar is toch belangrijk genoeg”, zegt professor Peeters (UA). “Vandaag regelt Europa de toekomstige ordening van de zee. Welk aandeel krijgen de energieproducenten? Quid met de koopvaardij en de visvangst? Hoe duurzaam moeten de baggeraars tewerk gaan? Je bent er als sector best bij betrokken.”

H.B.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content