Assuralia meldt meer dan 28 miljard euro aan premiebetalingen in 2018

© belga

De Belgische verzekeraars hebben vorig jaar iets meer dan 28 miljard euro aan premies opgestreken, tegenover ongeveer 27 miljard de jaren voordien. Dat blijkt uit voorlopige gegevens (de cijfers van het laatste kwartaal zijn nog niet definitief) van sectorfederatie Assuralia.

‘2018 was een goed jaar’, zegt Hans De Cuyper, voorzitter van Assuralia en CEO van AG Insurance. ‘We zien voor het eerst na veel jaren een groei van het incasso, zowel wat levensverzekeringen als de schadeverzekeringen betreft. Het is de eerste keer dat we de kaap van 28 miljard euro ronden.’

Wat de niet-levensverzekeringen betreft, bedroegen de inkomsten uit premies vorig jaar 12,4 miljard euro, een stijging met 3 procent ten opzichte van 2017. Ook de winstgevendheid van de schadeverzekeringen in het algemeen lag vorig jaar iets hoger. Terwijl binnen de categorieën arbeidsongevallen en ziekte wel nog verlies bleef, was er bij de aansprakelijkheidsverzekeringen voor auto’s in 2018 weer een evenwicht.

‘Optimaal evenwicht’

‘We hebben een optimaal evenwicht bereikt voor zowel de klanten als de verzekeraars’, vat De Cuyper samen. Bij de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid (BA) voor auto’s zet de daling van het aantal schadegevallen zich overigens voort. In 2017 meldden in België voor het eerst minder dan 6 op de 100 automobilisten een schadegeval bij hun verzekeraar (342.876 schadegevallen of 5,98 procent).

Voor 2018 rekent Assuralia op een verdere daling tot 341.816 gevallen of 5,89 procent. Volgens De Cuyper gaat de verkeersveiligheid erop vooruit door technologie in auto’s en investeringen in infrastructuur.

Het totaal aantal schadegevallen van alle motorrijtuigen gaat er wel op vooruit, van 430.843 tot 431.770. ‘Een mogelijke verklaring is dat ook elektrische fietsen onder deze categorie vallen en de infrastructuur daaraan nog niet is aangepast. Daarnaast zijn er ook steeds meer bestelwagens voor thuisleveringen op de baan’, aldus De Cuyper.

Wat de levensverzekeringen betreft, brachten de premies in 2018 in totaal 15,6 miljard op, een stijging met 3,8 procent. Zowel de individuele levensverzekeringen (+2,3 procent tot 9,98 miljard euro) als de groepsverzekeringen (+6,6 procent tot 5,65 miljard euro) gingen erop vooruit. ‘Het is de eerste keer dat we een stijging zien bij alle facetten van de levensverzekeringen’, zegt De Cuyper.

Partner Content