Akkoord over koopkrachtverhoging van 6 procent voor treinbestuurders NMBS

© Belga

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft samen met de vakbonden ACV-Transcom en VSOA binnen de nationale paritaire commissie een sociaal akkoord bereikt over onder andere een koopkrachtverhoging voor de treinbestuurders van 6 procent.

Dat nieuws meldt de NMBS vanavond in een mededeling. Daarnaast wordt ook een reeks maatregelen genomen om de werkomstandigheden te verbeteren. In ruil is het aan de treinbestuurders om de productiviteit te verbeteren met 2 procent.

Volgens het akkoord krijgen startende treinbestuurders meteen het loonniveau dat overeenstemt met vier jaar anciënniteit. Tussen vijf en twaalf jaar is er een getrouwheidspremie voorzien die, over de hele periode, neerkomt op 5.000 euro. Na twaalf jaar krijgen de treinbestuurders naar het voorbeeld van andere beroepscategorieën een baremieke verhoging.

De socialistische vakbond ACOD Spoor had eerder al laten weten dat het het voorstel niet zou ondertekenen.

Voor treinbestuurders met achttien jaar anciënniteit is er een loyauteitspremie van 5.000 euro die ze geleidelijk opbouwen tussen dertien en achttien jaar. Wie achttien jaar anciënniteit heeft maar in het verleden de baremieke verhoging heeft gemist, krijgt een eenmalige premie van 7.500 euro ter compensatie, luidt het.

De NMBS engageert zich naar eigen zeggen ook om binnen de zes maanden de enveloppe van de productiviteitspremies die treinbestuurders krijgen voor het rijden van moeilijke en vroege diensten te verhogen waardoor elke treinbestuurder volgens de spoorwegmaatschappij maandelijks gemiddeld 120 euro meer opstrijkt.

De deal omvat voorts maatregelen die de werkomstandigheden moeten verbeteren. Zo wordt onder andere performanter materiaal beloofd. Samen met de erkende vakbonden zal tot slot in werkgroepen worden bekeken hoe men de balans tussen werk en privé kan ondersteunen en hoe er kan voorzien worden in een betere omkadering van de eindeloopbaanperiode.

In ruil is overeengekomen dat de productiviteit van de treinbestuurders met 2 procent omhoog moet, een inspanning die bereikt zou worden via meer flexibele planningsregels van de prestaties. De socialistische vakbond ACOD Spoor had eerder al laten weten dat het het voorstel niet zou ondertekenen.

Partner Content