Ageas stelt uitkering dividend grotendeels uit

.

Ageas houdt vast aan het voorstel om 2,65 euro dividend uit te keren aan de aandeelhouders voor het boekjaar 2019, maar de verzekeringsgroep wil dat in schijven doen.

Ageas handhaaft het brutodividend van 2,65 euro per aandeel, hoewel dat indruist tegen de aanbevelingen van de Europese verzekeringsautoriteit EIOPA en de Nationale Bank naar aanleiding van de coronacrisis. De Nationale Bank van België drong er dinsdag nog ’ten stelligste’ op aan dat de verzekeraars hun geplande dividenduitkeringen opschorten tot op zijn vroegst 1 oktober 2020. Ageas wil volgende maand evenwel al een beslissing over een eerste kleine schijf van de winstuitkering.

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 20 mei zal enkel beslissen over een eerste dividenduitbetaling van 0,27 euro. In de loop van oktober volgt dan een tweede algemene vergadering, die zich moet buigen over de uitbetaling van een tussentijds dividend van 2,38 euro per aandeel. In het persbericht wijst Ageas erop dat de solvabiliteitspositie sterk blijft en de kapitaalpositie hoog. Daar komt bij dat voor de aandeelhouders het dividend belangrijk is, luidt de uitleg voor het behoud van het dividend. Een eerste uitbetaling van 0,27 euro is nodig om verwatering te voorkomen voor de aandeelhouders van achtergestelde schuldinstrumenten.

Het bedrijf zet ook het lopende aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro voort, waarvan al ongeveer 137 miljoen euro werd gerealiseerd. De toezichthouders vroegen ook om dergelijke programma’s stop te zetten.

‘Hoewel we ervan overtuigd zijn dat de solvabiliteits- en kaspositie van Ageas sterk zijn, erkennen we de vraag tot voorzichtigheid van de regelgevers’, zegt CEO Bart De Smet. De CEO wijst ook op de ‘beloftes naar de aandeelhouders’ en zegt dat Ageas een belangrijke rol wil lijven spelen ‘in het leven van onze stakeholders, in de huidige crisis en in de toekomst.

Partner Content