ACW en Belfius verbreken commerciële overeenkomst

© belga

ACW en Belfius verbreken hun overeenkomst tot commerciële samenwerking. Dat doen ze onder meer door de recente ‘schade’ aan hun instellingen.

ACW en Belfius verbreken hun overeenkomst tot commerciële samenwerking. Dat doen ze onder meer door de recente ‘schade’ aan hun instellingen.

De cvba Sociaal Engagement van de christelijke werknemersorganisatie ACW en Belfius Bank zeggen hun veelbesproken commerciële overeenkomst op. Dat melden beide partijen. De eeuwigdurende lening met een rente van 6,25 procent die Belfius en het ACW afsloten, blijft wel bestaan.

Belfius en ACW kwamen overeen dat de bank de ACW-winstbewijzen afkocht voor 110 miljoen euro. Daarvan werd 72 miljoen opnieuw aan Belfius geleend in de vorm van een perpetual, een eeuwigdurende lening. De rente daarop bedraagt 6,25 procent.

De overeenkomst die nu wordt opgezegd, is de commerciële deal die inhoudt dat het ACW – of liever Sociaal Engagement/Mouvement Social – een bijkomende vergoeding van maximum 1,5 procent op die 72 miljoen zou krijgen bij de integrale invulling van een aantal commerciële voorwaarden. Volgens Belfius-CEO Jos Clijsters zou die overeenkomst het ACW jaarlijks maximaal 1,3 miljoen euro opgeleverd hebben.

De beëindiging van de overeenkomst gebeurde in onderling overleg, maar wel op vraag van Sociaal Engagement, verduidelijkt Belfius. Het ACW legt uit dat de verbreking er komt “gelet op bepaalde insinuerende interpellaties in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op vrijdag 1 maart, op de ruime aandacht die deze overeenkomsten in de pers kregen en op de schade die deze aan onze instellingen aanbrengen”.

Niettemin, luidt het nog, “ging het over een correcte en courante praktijk”. “Door er nu afstand van te doen om verdere heisa te vermijden”, hoopt het ACW zijn zakelijke relatie met de bank op een rustige manier te kunnen verderzetten. Ondertussen hebben Sociaal Engagement en Belfius hun onderlinge contracten ter inzage aan de voorzitter van de Kamer overhandigd. ACW-woordvoerster Kris Houthuys benadrukt dat de verbroken commerciële overeenkomst én het document met de eigenlijke verbreking mee overgemaakt werden aan Kamervoorzitter André Flahaut.

Dat werd gedaan “om niet de insinuatie te wekken dat we iets willen verbergen”. Het ACW maakt nu naar eigen zeggen verder werk van zijn “vernieuwingsoperatie in het belang van zijn maatschappelijk project”. De zorg van de beweging gaat in de eerste plaats naar “de moeilijke omstandigheden waarin het personeel moet functioneren”.

Kamerleden willen alsnog inzage in contracten
MR-fractieleider Daniel Bacquelaine vindt dat de Kamer inzage moet krijgen in het volledige akkoord tussen het ACW en Belfius, dus ook het luik rond de commerciële deal dat wordt verbroken. Het zou een goede zaak zijn dat de betrokkenen opnieuw tekst en uitleg komen geven in commissie.

Peter Dedecker (N-VA) vindt de demarche van de staatsbank en de arbeidersbeweging alleszins vreemd. Belfius en ACW kwamen overeen dat de bank de ACW-winstbewijzen afkocht voor 110 miljoen euro. Daarvan werd 72 miljoen opnieuw aan Belfius geleend in de vorm van een eeuwigdurende lening. De rente daarop bedraagt 6,25 procent, maar nadien bleek dat er een commerciële deal bestond rond 1,5 procent extra, indien aan bepaalde voorwaarden werd voldaan.

Die laatste omstreden deal wordt nu geschrapt. Voor Bacquelaine moet het parlement over alle documenten beschikken. Dat de deal nu wordt geschrapt, mag geen excuus zijn om parlementsleden geen kennis te laten nemen van wat onderhandeld was. Hij merkt ook op dat Belfius en ACW vorige week zijn komen uitleggen waarom die deal werd gesloten. Het zou goed zijn mochten ze nu duidelijk komen maken waarom ze de deal nu laten vallen.

Zijn liberale collega Luk Van Biesen het een goede zaak dat beide partijen de deal laten vallen, in die zin dat er duidelijkheid komt, maar niettemin moeten de contracten nagekeken worden. Hij verwacht dat ze eerstdaags ter griffie zullen aankomen. Oppositielid Peter Dedecker (N-VA) vindt het schrappen van de commerciële deal zeer vreemd. Hij herhaalt zijn pleidooi voor een onderzoekscommissie om uit te zoeken wat daar achter zit. Die moet ook duidelijkheid verschaffen over de historische contracten tussen Dexia Bank België en het ACW. (Belga/BO/RDM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content