Acerta: ‘Bijna helft werknemers krijgt geen opleiding’

Werknemers van een ICT-helpdesk in India. © Reuters

Bijna de helft van de werknemers (41 procent) heeft vorig jaar geen opleiding gekregen. Dat blijkt uit een analyse van twee bevragingen van hr-dienstverlener Acerta en Jobat.be bij een kleine 4.000 werknemers. Dat cijfer staat haaks op het belang van levenslang leren waar iedereen de mond van vol heeft.

Het staat ook haaks op de verplichting voor de werkgevers in het kader van de wet werkbaar en wendbaar werk om minstens twee dagen opleiding per werknemer en per jaar te voorzien.

‘Maar dat is nog maar de wettelijke kant van de zaak’, zegt Annelies Baelus, directeur Open Opleidingen Acerta Consult. ‘Een veel betere reden, of betere motivatie om opleidingen wel degelijk de plaats te geven die ze verdienen, is het belang dat werknemers eraan hechten én het effect voor de werkgever. Opleiding zorgt ervoor dat mensen inzetbaar blijven, dat je als onderneming een antwoord klaar hebt op de verdergaande robotisering en automatisering, dat je kunt aanwerven op talent en competenties eerder dan op concrete vaardigheden.’

Werknemers zijn inderdaad overtuigd van het belang van opleidingen. Een op de drie is bereid om een stuk van het jaarlijks brutoloon om te zetten naar een persoonlijk opleidingsbudget. Zevenendertig procent geeft ook aan eigen geld en middelen te willen investeren in een opleiding die hen helpt hun huidige taken nog beter uit te voeren. Als het gaat om niet-werkgerelateerde opleidingen, ligt dat percentage nog een stuk hoger.

Anderzijds blijkt maar 34 procent van de werkgevers na te gaan in hoeverre hun personeel de gevolgde opleidingen in de praktijk omzet. ‘Dat is weinig’, aldus Annelies Baelus. ‘Het laat vermoeden dat werkgevers opleiding nog te veel zien als een momentopname en niet als een opportuniteit, als iets waar de onderneming ook bij te winnen heeft.’

Een goede opvolging moet deel uitmaken van het opleidingsbeleid, luidt het. ‘Op die manier zorgt ook de werkgever ervoor dat opgedane kennis doorstroomt naar de werkvloer.’

Vierenzestig procent van de werknemers volgt opleidingen het liefst intern, in de onderneming en met de collega’s, zo leren de bevragingen nog. En 41 procent geeft er de voorkeur aan op de werkvloer al doende opleiding te krijgen. ‘Deelnemers vinden de toets met de realiteit heel belangrijk’, stelt Annelies Baelus. ‘Bij opleiding op het werk liggen theorie en praktijk het dichtst bij elkaar. Dat verklaart wellicht ook de voorkeur van werknemers om zoveel mogelijk op de werkvloer te leren en het daar ook meteen toe te passen.’

Partner Content