Aanzienlijk minder collectieve ontslagen in 2021

Vakbondsactie bij pakjesbedrijf FedEx in Luik © belga

Het afgelopen jaar hebben 79 bedrijven in België een procedure tot collectief ontslag aangekondigd. Daarbij was sprake van in totaal 5.762 banen die in gevaar komen, blijkt uit de jaarcijfers van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het aantal aangekondigde collectieve ontslagen lag daarmee een pak lager dan tijdens het eerste coronajaar, toen er in totaal 9.414 banen bedreigd waren. Het aantal ligt in de buurt van de jaren 2018 (6.027 ) en 2019 (5.087).

In 2020 waren er nog 103 bedrijven die een procedure tot collectief ontslag aankondigden. Vorig jaar zakte dat aantal tot 79. Vooral in het begin van het jaar en -traditioneel- de maand september gebeurden de meeste aankondigingen.

De grootste aangekondigde herstructurering was die bij pakjesbedrijf FedEx in Luik, goed voor 671 geplande ontslagen, gevolgd door het transportbedrijf Kuehne + Nagel uit Nijvel (-518 jobs). Ruitenwisserfabrikant Robert Bosch uit Tienen bekleedt de derde plaats, met 400 aangekondigde ontslagen. De transportsector was de zwaarst getroffen sector, op de voet gevolgd door de metaalverwerking. Vlaams-Brabant en Luik waren ook de meest getroffen provincies. Globaal is Vlaanderen goed voor bijna de helft (46,53 procent) van de aangekondigde collectieve ontslagen.

Als bedrijven een groot aantal werknemers tegelijk willen ontslaan, moeten ze een bijzondere procedure van overleg met het personeel volgen. De drempels voor de activering van die zogenaamde procedure-Renault liggen vast: voor bedrijven met meer dan 300 werknemers is ze van toepassing vanaf 30 ontslagen, voor bedrijven met 100 tot 299 werknemers bij het ontslag van minstens 10 procent van het personeel en bij bedrijven met 20 tot 99 werknemers vanaf 10 ontslagen.

Belangrijk ook is dat de aangekondigde aantallen niet noodzakelijk de effectieve ontslagen zijn. Tijdens de informatie- en consultatieprocedure raken vakbonden en werkgever het immers vaak eens om andere maatregelen te nemen zodat nog een aantal banen gered kunnen worden. Zo hebben in 2021 86 bedrijven hun prcedure-Renault beëindigd, waarbij de 6.949 aangekondigde ontslagen werden teruggebracht tot 5.692 effectief gerealiseerd. De duur van de procedure steeg in 2021 wel sterk: tot gemiddeld 105 dagen of mediaan 85 dagen.

Partner Content