Aantal zelfstandigen blijft stijgen

© istock

België telt steeds meer zelfstandigen. Behalve een toename van het aantal starters, blijven opmerkelijk ook meer gepensioneerden als zelfstandige voortwerken.

Ons land telde in 2016 1.058.522 zelfstandigen. Dat zijn er 2,23 procent of ruim 23.000 meer dan het jaar voordien, blijkt uit de jaarcijfers van de RSVZ (Rijksinstituut voor sociale verzekeringen van zelfstandigen).

Ruim één op de drie zelfstandigen (366.958) is een vrouw. Zowat één op de tien (109.770) heeft niet de Belgische nationaliteit. Het gaat dan vooral om Roemenen, Nederlanders en Fransen.

Vorig jaar kwamen er 109.195 starters bij, van wie een kwart niet-Belgen. Het aantal starters lag daarmee ook hoger dan in 2015 (103.200). Daarnaast steeg het aantal gepensioneerden dat voortwerkt als zelfstandige, van 93.583 in 2015 naar 99.075 in 2016.

Andere tendensen die de RSVZ vorig jaar registreerde, waren de lichte toename van de gemiddelde beroepsinkomsten, een lichte daling van het aantal faillissementen en de introductie van een nieuw statuut van student-zelfstandige.

Partner Content