550 banen op de tocht bij cateringbedrijf Compass Group Belgilux

© belga

Cateringbedrijf Compass Group Belgilux heeft een herstrudctureringsplan klaar waardoor 550 banen bedreigd zijn.

Het bedrijf, dat op dit moment 1.900 werknemers telt, wil het personeelsbestand dit najaar herbekijken en aftoetsen aan ‘de economische realiteit in de zwaar getroffen cateringsector’, blijkt donderdag tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

Compass Group Belgilux bereidt maaltijden voor bedrijfsrestaurants en restaurants in de scholen en de zorgsector. Het bedrijf is ook actief in de evenementcatering.

Door de sluiting van de horeca, afgelaste evenementen, onderwijs op afstand, het toegenomen telewerk en de ‘anderhalvemetermaatschappij’ zijn de activiteiten teruggevallen op 25 procent van het normale niveau, klinkt het in een persbericht.

Bovendien ziet het ernaar uit dat de heropstart geleidelijk zal gebeuren. ‘Er is veel onzekerheid bij onze klanten en ook bij hen is de wil om kosten te drukken prominent aanwezig. Tegelijk zullen er minder mensen tegelijk samengebracht worden in bedrijven en scholen’, klinkt het.

Structurele verliezen

Managing director Bart Matthijs verwacht dat het cateringbedrijf pas in het najaar van 2021 opnieuw 75 procent van de omzet zou kunnen realiseren van referentiejaar 2019. ‘Ondanks de maatregelen die we namen worden we nog steeds geconfronteerd met structurele verliezen. De regelingen voor tijdelijke en economische werkloosheid verlichten enigszins de druk, maar heel wat vaste kosten blijven doorlopen. Kostenposten waar momenteel te weinig inkomsten tegenover staan’, zegt hij in het perscommuniqué.

Volgens het cateringbedrijf dringen zich daarom meer structurele maatregelen op. ‘Zo moet de directie de inzetbaarheid van werknemers verhogen en dient het personeelsbestand afgestemd te worden op de verwachte activiteit voor het komende jaar. Dit alles noopt Compass Group Belgilux te overwegen om, in de komende maanden, over te gaan tot het schrappen van 550 banen’, luidt het.

Met de aankondiging van het herstructureringsplan is de procedure-Renault nu opgestart. ‘De komende dagen en weken zal er heel intensief overleg gepleegd worden met onze sociale partners en zullen we alles in het werk stellen om deze herstructurering op de meest sociaal aanvaardbare wijze uit te voeren’, besluit Matthijs.

Partner Content