3M moet productie tijdelijk stopzetten

Chemiebedrijf 3M moet de productieprocessen die PFAS uitstoten minstens tijdelijk stopzetten. Dat melden het Departement Omgeving en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De Omgevingsinspectie gaf 3M dinsdag twee dagen de tijd om te bewijzen dat de uitstoot van de fabriek de omgeving niet verder belast. Donderdag werd de bedrijfsleiding uitgenodigd en de inspectie concludeerde daarna dat er onvoldoende duidelijkheid bestaat over de aanwezigheid van PFAS in de productieprocessen en in de emissies naar de omgeving.

‘De betrokken productieprocessen tijdelijk stilleggen is momenteel dan ook de enige manier om zeker te zijn dat blootstellingsrisico’s voor de omwonenden niet verder toenemen’, stelt het departement vrijdag.

Het bedrijf wordt niet volledig stopgezet. Minstens een deel van de activiteiten kunnen doorgaan. Het gaat ook om een tijdelijke maatregel, stelt Omgeving. ‘Dit hoeft dan ook niet per definitie een langdurige impact te hebben op de tewerkstelling waarin 3M voorziet. Dat wil echter wel zeggen dat 3M eindelijk bereid moet zijn haar verantwoordelijkheid op te nemen richting de omgeving en in het bijzonder haar werknemers’, klinkt het.

Volgens Karl Vrancken, opdrachthouder voor de Vlaamse regering voor de coördinatie van de aanpak van de PFAS-problematiek, is het nu vooral zaak om zicht te krijgen op de uitstoot via de lucht. Er werd immers lange tijd aangenomen dat daar op dit moment geen sprake van was.

‘De ontbrekende component is de verspreiding van PFAS door 3M via de lucht’, zegt hij in een mededeling. ‘Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in alle processen bij 3M die PFAS-emissies veroorzaken, zowel nu als in het verleden. Met dat cruciale element krijgen we een volledig beeld op de omvang van de verontreiniging. Want maatregelen moeten niet alleen gaan over wat de mensen zelf doen, maar ook over hoe we de verontreiniging aan de bron kunnen aanpakken.’

3M: ‘Zo snel mogelijk hervatten’

3M is het oneens met die beslissing en wil bepaalde aspecten van de kennisgeving nog verder onderzoeken, maar blijft wel samenwerken met de overheden. ‘Terwijl de besprekingen verdergaan, leggen wij bepaalde activiteiten tijdelijk stil. Binnen onze globale organisatie kijken we ondertussen hoe we de gevolgen voor onze klanten beperkt kunnen houden en de normale werkzaamheden in Zwijndrecht zo snel mogelijk kunnen hervatten’, klinkt het.

Verder benadrukt 3M dat het de milieuwetgeving en de algemene regelgeving strikt naleeft en dat alle infomatie over hun activiteiten beschikbaar is in de milieuvergunning. Daarin staat onder meer hoe afvalwater behandeld wordt voor PFAS en restlozingen, klinkt het. ‘Eerder stemde 3M reeds in met lagere lozingsbeperkingen. Wij hebben er ook mee ingestemd de best beschikbare controletechnologieën te installeren en operationele veranderingen door te voeren die de best haalbare reducties weerspiegelen. Deze veranderingen kunnen echter slechts worden doorgevoerd met een redelijke overgangsperiode, binnen een wettelijk kader, en in overleg, zodat de gekozen technologie aan onze gezamenlijke doelstellingen kan voldoen.’

Burgemeester Zwijndrecht: ‘Chantage van 3M’

Burgemeester van Zwijndrecht André Van de Vyver (Groen) reageert wel tevreden op de beslissing van de omgevingsinspectie. ‘Ik kan dat alleen maar toejuichen’, zegt Van de Vyver in een eerste reactie.

Van de Vyver zegt zich verder wel nog af te vragen ‘op welke basis de omgevingsinspectie dit heeft geadviseerd’. Over eventuele verspreiding van PFAS via de lucht en over de impact daarvan in Zwijndrecht en omgeving bestaat al maanden onzekerheid. De burgemeester hoopt naar eigen zeggen ook dat 3M nu geen ‘chantage’ zal plegen door te wijzen op de tewerkstelling die in gevaar zou komen. ‘Want dat is natuurlijk de stijl van zulke bedrijven’, stelt hij.

Partner Content