ZAVENTEM

Buitenlandse interesse

Zowel federaal minister van Verkeerswezen Michel Daerden als premier Dehaene zijn in de voorbije weken informeel op de hoogte gebracht van de interesse van een consortium van buitenlandse luchthavenbedrijven voor Zaventem, zo bevestigt een goedgeplaatste bron aan Trends. Het consortium een joint venture van vooraanstaande Europese luchthavens maakt zich sterk dat het, in tegenstelling tot de huidige luchthavenuitbater BATC nv, extra werkgelegenheid kan creëren. Het zou niet om enkele honderden, doch om meer dan 2000 nieuwe banen gaan.

We vernamen tevens dat beide regeringsleden positief hebben gereageerd, vooral dan de eerste minister die zich plots en onverwacht een oplossing voor de sluiting van Renault in zijn kiesdistrict in zijn schoot geworpen ziet. Ook Daerden bleek ontvankelijk voor de idee, te meer daar de buitenlandse groep niet naar een meerderheidsparticipatie streeft en graag de overheid als (minderheids)aandeelhouder behoudt. Dat het consortium er tevens de Waalse regionale luchthaven van Gosselies wil bij betrekken als uitvalsluchthaven voor Zaventem waardoor tegelijkertijd aan het euvel van de geluidshinder voor de nationale luchthaven wordt verholpen laat de Franstalige PS’er wellicht niet koud.

Michel Daerden trekt overigens een dezer dagen naar de regering met een langverwacht voorstel rond de hervorming van BATC – Regie der Luchtwegen (RLW). Volgens onze informatie speelt Daerden nog steeds met twee parallelle mogelijke oplossingen voor de luchthaven van Zaventem : de privé-aandeelhouders van BATC kopen de RLW-participatie (47,5 %), of, de overheid koopt de privé-aandeelhouders uit, wat wettelijk perfect mogelijk is. Beide voorstellen hebben hun eigen beperkingen. Wat wordt de rol van de federale overheid indien de privé voor 100 % aandeelhouder van de “nationale” luchthaven wordt ? Of, waar gaat de overheid het geld halen om de privé-aandeelhouders uit te kopen ? Die hebben namelijk recht, dank zij de De Croo-constructie van 1987, op een minimumrendement van 10 % op hun investering. Menigeen is van oordeel dat aandeelhouders Groep Brussel Lambert en Generale Maatschappij van België BATC genoeg gemolken hebben via het toekennen van te goedkope concessies aan dochtervennootschappen, die op hun beurt hun diensten aan de luchthavengebruikers te duur verhuren. Dit aandeelhoudersduo nog eens een superrendement toekennen op hun risicoloze investering in Zaventem lijkt ook voor de zakelijk ingestelde ex-bedrijfsrevisor Daerden te veel van het goede. Toch pleiten diverse waarnemers ervoor kategoriek komaf te maken met het verleden en de tweeslachtige privatizering van ’87, zoniet zal Zaventem nooit tot een Europese eersterangsluchthaven uitgroeien. Ook het buitenlands consortium schraagt deze idee en wil Zaventem uitbouwen tot een essentieel onderdeel van een driedelige hub met twee andere (grote tot zeer grote) Europese luchthavens. Alleen op deze manier kan Zaventem concurreren met buurgiganten als Roissy, Heathrow of Frankfurt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content