Wie is Philippe Vlerick?

An Goovaerts An Goovaerts is redacteur bij Trends

Textielbaron Philippe Vlerick gaf het noodlijdende fotografiebedrijf Spector vorige week een stevige duw in de rug. Maar wie ís deze man met de tot de verbeelding sprekende ondernemersnaam? Hij ontpopte zich in enkele jaren tijd tot een spilfiguur in de economische wereld, maar bleef desondanks discreet in de schaduw staan.

S pector heeft niet te klagen met de instap van Philippe Vlerick (46) in het kapitaal. Bij de recente kapitaalverhoging van 300 miljoen frank, bracht VIT nv, een bedrijf dat aan de familie Vlerick gelieerd is, 146,4 miljoen frank in. Mercator Noordstar investeerde even veel, de Zweedse aandeelhouder Sjörgen maakte met 7,2 miljoen frank de rekening rond.

VIT heeft naast Philippe Vlerick de zussen Marie-Thérèse (40), Charlotte (42) en Isabelle Vlerick (45) als bestuurders. Ook bij de textielfederatie Febeltex zit Philippe Vlerick in de lift. Eind maart wordt hij daar immers van voorzitter Febeltex Vlaanderen en ondervoorzitter van Febeltex tot nationaal voorzitter gepromoveerd.

Philippe Vlerick stamt uit een West-Vlaams textielgeslacht. Hij werd geboren in 1955, en was de eerste en uiteindelijk enige erfgenaam van zijn generatie. Hij behaalde eerst diploma’s in de wijsbegeerte en in de rechten, en doorliep daarna – hoe kan het ook anders – de Vlerick School, met een slotjaar aan de Indiana University, afdeling Master of Business Administration. Met het advies van zijn oom baron André Vlerick (gewezen CVP-minister van Financiën en stichter van de gelijknamige managementschool) en de praktische kennis van zijn vader baron Lucien Vlerick (gewezen topman van het Kortrijkse tapijtenbedrijf BIC Carpets) bouwde Philippe Vlerick het familie-imperium verder uit.

De West-Vlaamse industrieel staat bekend om zijn discretie – een foto voor Trends kon er niet af. Het is evenmin zijn stijl om in zijn speeches met persoonlijke realisaties uit te pakken. Behalve het op de wereld helpen van vier kinderen, kan hij zich naar eigen zeggen geen grootse daden herinneren. Toch valt het op dat deze man ongeveer veertig bestuursmandaten beheert, onder meer bij CMB, Spector, Almanij, BMT en diverse familiale ondernemingen.

Het grootste deel van zijn aandacht gaat nog steeds naar de textielindustrie uit. Philippe Vlerick is onder meer eigenaar van BIC Carpets, de grootste minderheidsaandeelhouder in de textielgroep UCO. Met een omzetrealisatie van 8,835 miljoen euro zet hij de familietraditie niet onaardig voort.

Als zakenman verliest Vlerick zijn sociale omgeving niet uit het oog. Zelfs vakbondsafgevaardigden vinden hem sympathiek. Hij handelt de zaken graag snel maar correct af. Wat onderling kan worden geregeld, moet de deur niet uit. Toch lijkt hij de leefwereld van zijn werknemers niet echt te doorgronden – hij zou een beetje wereldvreemd zijn, zegt men wel eens. Door dat trekje blijft Philippe Vlerick een mysterieuze figuur. Zijn invloed wordt er alvast niet kleiner op.

An Goovaerts

Partner Content