Welkom Aad, adieu Albert

De Grote Belgische Bank is dood. De tweede Grote Benelux Bank leeft. De eerste Grote Benelux Bank is Fortis, de derde KB en Rabo zal volgen en G-Bank lonkt naar Fortis ondanks vrome leugentjes.

B BL-bestuurder Mark Eyskens (CVP) kan glunderen. Hij zetelde in de raad van bestuur van de tweede (of derde, afhankelijk van de criteria) Belgische bank als vertegenwoordiger van de kil behandelde minderheidsaandeelhouder ING. Geen prettige positie. Net voor het weekeinde werd in razensnel tempo de minderheidsaandeelhouder omgetoverd tot meerderheidsaandeelhouder. Eyskens wordt meteen een serieuze kandidaat voor de opvolging van de huidige voorzitter, Jacques Moulaert, een GBL-getrouwe. Zekerheid daarover komt er medio december, als de formele kant van de aandelenruil achter de rug is. Bestuursvoorzitter Michel Tilmant zal ook glunderen, zij het achter de hand. Hij kwam uit Groep Brussel Lambert binnen bij BBL voor zijn mentor Albert baron Frère als opvolger van Daniël Cardon. De afstand tussen de jonge wonder boy en de baron groeide overhands in de voorbije maanden. Michel Tilmant verbeterde onder meer zijn Nederlands tijdens een lange stage bij de nieuwe Nederlandse hoofdaandeelhouder.

Goed nieuws.

De bank van Aad Jacobs brengt goed financieel nieuws naar België en goed maatschappelijk nieuws voor de Vlamingen in het algemeen en de Vlaamse kaderleden van BBL in het bijzonder. BBL werd vijf jaar gegijzeld door Albert Frère. Zijn grijpzucht belette in 1992 een samenwerking met ING (zie ook Eminent : Theo Peeters, blz. 180), en sindsdien danste de bank in slow motion. ING is een solide wereldspeler die op alle continenten aanwezig is en overal respect afdwingt. ING is vandaag vijfmaal groter dan BBL, in 1992 slechts tweemaal (zie ook onze financiële krant Cash).

Maatschappelijk is de vernederlandsing van BBL niet zonder gevolgen. De reacties in de Brusselse Franstalige kranten logen er niet om toen de voorbije weken bekend werd dat er iets belangrijks op komst was uit Amsterdam. De nieuwe dochter van ING verhoogt de positie van de Vlamingen in Brusselse establishment-kringen. Daar zal het verder helder worden dat de Benelux-economie bestaat, groeit en een hogere versnelling heeft dan de Benelux-politiek en dat de Belgen met de beste entree in die nieuwe machtsfiguur de Vlamingen zijn. Voor de Vlaamse kaderleden van BBL is het effect ook positief : hun carrièrekansen stijgen. Hetzelfde gevolg kon men observeren bij Fortis, de koepel van het Belgische AG en het Nederlandse Amev. AG was voor de samenwerking op haar hoofdkantoor en net onder de top een Franstalige intellocratie. Door de alliantie met de Nederlanders werd de vervlaamsing van deze bestuurslaag versneld en de tocht naar de subtop en top voor Vlamingen uit alle geledingen van de verzekeraar natuurlijker. De Franstaligen moesten minimaal in het Engels beginnen praten met hun Nederlandse partners en taalkundig en mentaal voelen de Vlamingen zich zelfs in die formule sterker in hun sas dan Walen en franco-Brusselaars. BBL zal een gelijklopende beïnvloeding kennen van de werktalen en de werkstijl binnen de bank en bij de contacten met de hoofdaandeelhouder. BBL is lang de bank geweest waar de meeste petit d’s werkten. Generale Bank was de meest Franstalige bank, maar G-Bank was de emanatie van het Franstalige grootkapitaal en hoogmoedig. BBL wortelde bij de Brusselse Franstalige burgerij, bij de adel en was pragmatischer en soepeler voor de Vlamingen.

Creatieve bank.

De kranten hadden het de voorbije dagen vooral over de financiële aspecten van de paringsdans tussen BBL en ING. Wat haalt ING echter binnen ? BBL is altijd een innovatieve bank geweest. Zij heeft bijvoorbeeld een reisbedrijf, BBL Travel, en innoveerde voor de concurrenten met het call center “My Bank”. BBL is sterk in financiële constructies, ook over de landsgrenzen, en bezit een ruim gamma van beleggingsfondsen. Bankdeskundigen zeggen wel dat de creativiteit eerder ongericht was, zonder goede opvolging : zelden leverde de creativiteit vermeldingen op als “beste koop”, “meest performante”. Jarenlang was BBL trendsetter in de informatisering met Jean-François Delecourt. Hij is degene van de grote bankiersgeneratie van eind de jaren zestig die binnen de Belgische Vereniging der Banken de basis legde van : het uniform rekeningnummer, de check truncation, Bancontact. In 1992 was ING mede sterk geïnteresseerd in BBL om de informatica en ING wou de BBL-aanpak waar mogelijk inplanten in Nederland. Het nadeel van de voortrekkersrol was dat de bank gedurende een periode door zijn informatici is overheerst. Gevolg, een zware en dure computerinfrastructuur.

De creativiteit van BBL liet ook rebelse intellectuelen toe als Roland Leuschel en zijn pittige beurskijk. Dat is bij een andere bank nagenoeg onmogelijk. Peter Praet heeft het bij Generale Bank soms knap lastig met zijn boude meningen. BBL pionierde in de verzekeringen en trok specialisten aan als Koen Derycke die vandaag op Europees niveau een rol spelen. Pensioenen en pensioensparen waren een liefde van Daniël Cardon, professor Emiel Van Broekhoven kon daarrond vernieuwend werken bij BBL. Voor zijn talent keek BBL breed en naar namen à charnière : Daniël Cardon, voluit Cardon de Lichtbuer, was voor zijn bankiersbaan een hoofdambtenaar van de Europese Gemeenschap.

F. Cr.

MARK EYSKENS (BBL) Lid van de raad van bestuur van BBL voor ING. Belangrijke kandidaat voor het voorzitterschap.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content