Welke financiële producten blijven buiten schot?

De spaarrichtlijn betreft enkel inkomsten uit “spaargelden in de vorm van een rentebetaling”. Dit betekent dat producten die variabele inkomsten genereren, buiten het toepassingsgebied van de spaarrichtlijn vallen. Het gaat meer bepaald om:

dividenden van aandelen

coupons van aandelenfondsen

afgeleide producten zoals opties, warrants en futures

coupons van kapitalisatiefondsen (keren nooit een dividend uit) die voor minder dan 40 % (25 % vanaf 2011) zijn samengesteld uit obligaties

coupons van gemengde fondsen die voor minder dan 15 % zijn samengesteld uit obligaties

Tak 23-producten (levensverzekeringen waarvan kapitaal is belegd in fondsen)

Tak 21-producten (levensverzekeringen met vast rendement)

verzekeringsbons

beveks en sicavs zonder ‘Europees paspoort’. Het paspoort is een soort keurmerk dat de Europese toezichthouder geeft aan het fonds, waardoor het makkelijk kan verdeeld worden in de Europese Unie. De meeste obligatiefondsen en gemengde fondsen bezitten zo’n paspoort. Maar de meeste beleggingsfondsen met kapitaalbescherming of klikfondsen hebben geen Europees paspoort. De meeste klikfondsen en fondsen met kapitaalbescherming worden dus niet getroffen door de richtlijn. Deze fondsen werken immers met afgeleide producten zoals opties en warrants.

Als u belegt in één van deze producten, zult u dus niet geconfronteerd worden met de uitwisseling van informatie of de woonstaatheffing. Toch zijn er addertjes onder het gras. Neem de Tak 23-producten. Buitenlandse bank- en verzekeringsmaatschappijen durven die wel eens te verkopen als een alternatief om de anonimiteit van het buitenlandse vermogen te kunnen bewaren. Het klopt dat deze producten in de huidige stand van de wetgeving niet vallen onder de spaarrichtlijn, maar dat biedt geen garantie dat dit ook in de toekomst zo zal blijven.

Bovendien moeten we ermee rekening houden dat vele (Luxemburgse) Tak 23-producten een looptijd hebben van acht jaar en één dag om te ontsnappen aan de roerende voorheffing. Maar onderschrijft u vandaag een Tak 23 met een lange looptijd, dan zal uw kapitaal wellicht uitbetaald worden op een zicht- of spaarrekening (die in principe valt onder de spaarrichtlijn) op een ogenblik waarop de uitwisseling van informatie steeds meer de regel zal zijn tussen de EU-lidstaten. De overgangsregeling van de inhouding van de woonstaatheffing is immers een aflopend verhaal en dikwijls enkel een uitstel van executie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content