Wat een groot ego echt bedoelt…

Marc Buelens
Marc Buelens Professor-emeritus aan de Vlerick Business School.

De auteur is hoofddocent aan de Universiteit Gent en partner van de Vlerick Leuven Gent Management School.

Reacties: marc.buelens@trends.be

ie neen zegt tegen een voorstel van een groot ego, zegt neen tegen het voorstel én het ego.

Het grote ego zegtà

U decodeert deze boodschap best als volgtà

Heb je een minuutje?

Ik zal het volgende uur op je tijd beslag leggen.

Je mag dit niet persoonlijk nemen

Je neemt dit best heel persoonlijk.

We zijn het dus overduidelijk eens.

Je hebt nu een half uur naar mijn mening geluisterd en ik raad je sterk aan deze niet tegen te spreken.

Niemand kan nog twijfelen datà

k twijfel niet. Het is in jouw belang ook niet te twijfelen.

Het is louter objectief een feit. Kijk, ik heb een subjectieve mening en je hebt je daar niet over uit te spreken.

We hebben dus consensus bereikt Is er echt iemand die mij durft tegenspreken?

In alle nederigheid, mag ik toch stellenà

Jij zou best wat nederiger zijn, tegen mijn alwetendheid kan je toch niet op.

Ik weet dat ik op jullie kan rekenen.

En als je durft iets anders te doen, weet je ook wat er gebeurt.

De andere groep is het roerend eens.

Van de andere groep weet ik nog niets, maar tegen hen zeg ik zeker dat jullie het roerend eens zijn.

In februari horen jullie meer

Daar hoor je niets meer van.

Wij zijn één grote familie.

En ik uiteraard de pater familias, naar wie iedereen luistert.

Ik ben absoluut voorstander van de hoogste morele principes.

àals ze in mijn kraam passen tenminste.

Het zal voor iedereen toch wel al duidelijk geworden zijnà

Het was voor mij duidelijk vanaf de eerste minuut. Waarom moet het weer zolang duren vooraleer iedereen mijn visie overneemt?

Ik heb een heel lang gesprek gehad met persoon X.

Ik heb X even in de gang ontmoet.

Pas op, dat is geen window dressing. We menen het echt.

Dat is dus window dressing.

Ik heb verschillende mensen gesproken en ze zijn het allen eens

Ik heb twee mensen onder druk gezet en ze hebben ja gezegd.

Het is de evidentie zelf.

Het is helemaal niet evident. Maar ik denk dat het zo is.

Iedereen in deze kamer kan vrijuit praten.

Durft er echt iemand?

We zitten duidelijk op één lijn.

De mijne.

Ik ben van één ding absoluut zeker.

Als jullie best aan één zaak zouden twijfelen, is het welà

Ik kan daar nu echt niets over zeggen.

Ik weet het echt niet.

Uiteraard zullen we je systematisch op de hoogte houden.

Als we echt zin hebben, zullen we je af en toe en veel te laat wat dingen vertellen die je al lang weet

Uiteraard sta ik open voor slecht nieuws.

Maar als het echt slecht nieuws is, zal de schuldige hangen.

Omwille van de synergie: 2+2 wordt 5.

Omwille van mijn ego: 2+2 wordt 3,5.

Dat is vooral een kwestie van persoonlijke ethiek.

Zouden ze daar nu echt intrappen?

Ik zou eens graag jullie mening horen.

Ik wil dat jullie mijn mening herhalen.

Marc Buelens

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content