Vlerick richt researchcentrum voor toplonen op

Bestuurders van Belgische beursgenoteerde bedrijven hebben veel te weinig kennis over hoe je topmanagers moet belonen. De Vlerick Leuven Gent Management School richt daarvoor een researchcentrum op.

Bernie Ebbers kreeg vorige week 25 jaar cel omdat hij met de boeken van WorldCom had gesjoemeld. Dichter bij huis liggen de strapatsen van Jan Coene nog fris in het geheugen. De code-Lippens en de eventuele wetgeving op de bekendmaking van lonen van topmanagers en bestuurders in beursgenoteerde bedrijven, moeten zorgen voor meer transparantie. Maar dat is niet voldoende.

Belonen is een complexe materie, veel complexer dan één bedrag in een jaarverslag. Maar de kennis van de bestuurders die in het remuneratiecomité van een beursgenoteerd bedrijf zitten, is veel te klein om die complexiteit te begrijpen. “Een betere kennis van hoe je moet belonen, moet anticiperen op mogelijke manipulatie,” zegt Lutgart Van den Berghe, die voorzitster wordt van het nieuwe Executive & Board Remuneration Research Centre. Dat centrum wordt opgezet door Xavier Baeten, expert strategische remuneratie aan de Vlerick Leuven Gent Management School.

Baeten leidt nu het researchcentrum dat zich toelegt op het strategisch belonen van kaderleden. Vijfendertig bedrijven zorgen daar voor de financiering van twee voltijdse onderzoekers en een halftijdse secretariaatsondersteuning. Het nieuwe centrum moet de topmanagementlaag en de bestuurders aanspreken.

Een paar bedrijven hebben al toegezegd, een viertal andere zit in de wacht-kamer. “We hebben minimaal tien bedrijven nodig,” zegt Baeten. “In het najaar houden we een eerste vergadering en dan kunnen de onderzoeksprioriteiten vastgelegd worden.”

Een mogelijk onderzoek is dat naar de value drivers. “In Amerika is geld de drijvende kracht voor topmanagers,” zegt Bae-ten. “Momenteel nemen de meeste Europese bedrijven gewoon het Amerikaanse model over. Maar misschien spelen hier ook andere elementen een rol. De Europese ondernemingen functioneren meer stakeholdergericht.”

Het researchcentrum is niet het enige nieuwe initiatief. Heel wat bedrijven zitten immers ook met vragen op korte termijn over belonen en transparantie. Daarom start het Instituut voor Bestuurders, waarvan Lutgart Van den Berghe voorzitster is, met een werkgroep die een referentiekader zal ontwikkelen voor dat soort problemen.

G.M.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content