Vlaanderen heeft meest klimaatvriendelijke melkproductie

De term ‘melk’ mag alleen gebruikt worden als aan de productie een uier te pas kwam. © Getty Images

De melkproductie in Vlaanderen is klimaatvriendelijker dan in andere landen. Dat blijkt uit een studie door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De resultaten van het onderzoek zijn dinsdag voorgesteld in Oostkamp.

De studie kadert in het VLAIO-onderzoeksproject KLIMREK, dat moest meten hoe klimaatvriendelijk de Vlaamse landbouwbedrijven zijn. Uit de studie, waaraan ongeveer 150 melkveebedrijven deelnamen, blijkt dat een liter melk gemiddeld samengaat met 0,99 kilogram CO2-equivalenten. Dat is lager dan de score van andere melkproducerende landen. Vlaanderen heeft zo onder meer een betere score dan Denemarken (1,06), Ierland (1,13) en Nederland (1,17). Dat blijkt uit de internationale, gespecialiseerde databank AgriFootprint 6.0, dat cijfers verkrijgt via een uniforme methode.

“Dit is het bewijs dat landbouw op een klimaatvriendelijke manier mogelijk is. Het is mogelijk om de hoeveelheid broeikasemissies van de melkveehouderij te verminderen en dat is hoopgevend”, zegt expert Veerle Van linden van ILVO. “Want deze sector heeft klimaatdoelstellingen te halen. Ik hoop dat onze burgers hiermee ook beseffen dat het uitmaakt of ze een liter Vlaamse melk drinken, of eentje die we hebben ingevoerd met een hogere klimaatimpact.”

Scan

Tijdens de studie werden bij de bedrijven verschillende factoren gemeten. Die scan levert uiteindelijk de totale ecologische voetafdruk van het bedrijf op een jaar. “Daarbij komt een detailoverzicht opgedeeld per proces en productstroom”, aldus Van linden.

De melkveebedrijven krijgen van de klimaatconsulent allen een score en leren ook welke maatregelen ze kunnen nemen om de broeikasgasuitstoot verder te verlagen. Landbouwers krijgen ook een kosten-batenanalyse en het voorspelde klimaateffect per maatregel. ILVO is van plan om extra klimaatconsulenten op te leiden zodat elke landbouwer die dat wil, advies kan aanvragen. “Het belangrijkste is dat we nu zo veel mogelijk landbouwers bereiken en bij hen een scan afnemen. Zo krijgen zij concrete tips en dat heeft deze sector nodig om de klimaatdoelstellingen te halen”, zegt Van linden. (Belga)

Partner Content