Vlaamse Ondernemers willen slimme kilometerheffing

De Vlaamse Ondernemers, een samenwerkingsverband tussen 19 sector- en werkgeversorganisaties, roepen de beleidsmakers op om een budgetneutrale slimme kilometerheffing in te voeren, in combinatie met meer technologie in het verkeer. Dat meldt Voka dinsdag.

Door de coronacrisis halveerde de filedruk in Vlaanderen vorig jaar, maar met elke versoepeling van de coronamaatregelen nam het autoverkeer weer toe. Vorige week kwam het weer uit op het niveau van voor de crisis. De Vlaamse Ondernemers wijzen erop dat een filedag voor 1,3 miljoen euro verlies voor de economie staat. ‘Wat files kosten aan verloren tijd en mislopen geluk is minstens evenveel. (…) Daarom roepen we op om nú werk te maken van enkele belangrijke maatregelen’, klinkt het.

De belangrijkste maatregel is volgens de werkgeversorganisaties een slimme kilometerheffing. ‘Met de wagen de weg opgaan waar en wanneer de kans op file het grootst is, kost dan centen. Een slimme kilometerheffing die rekening houdt met tijdstip en locatie moet dan wel alle bestaande verkeersbelastingen vervangen en vooral diegene belasten die de weg tijdens de spitsuren gebruikt. Op die manier zouden de files afnemen met 12 procent. Dat is voldoende om opnieuw voor een vlotte verkeersdoorstroming te zorgen.’

Daarnaast vragen de Vlaamse Ondernemers meer technologie in het verkeer. ‘Zorg voor een weginfrastructuur die klaar is voor geconnecteerde voertuigen. Dat leidt tot een veiliger en rustiger verkeer, met minder ongevallen en minder files. Naast de voertuigen moet ook de weginfrastructuur radicaal digitaal. Intelligente verkeerslichten zorgen via groene golven voor een optimale sturing waardoor het tijdverlies met 27 procent vermindert op conflictvrije kruispunten en met 44 procent op andere kruispunten. Met variabele en dynamische verkeersborden wordt het rijgedrag van weggebruikers in real time aangepast aan de verkeerssituatie van het moment. Ook hiervoor kan 5G-technologie veel mogelijkheden bieden.’

De Vlaamse Ondernemers wijzen erop dat een budgetneutrale en slimme kilometerheffing bestudeerd werd en klaar was om in te voeren. ‘Het politieke klimaat was twee jaar geleden echter onvoldoende rijp, het maatschappelijk draagvlak te fragiel. Vandaag ziet de wereld er anders uit. Elke crisis biedt opportuniteiten. Het zou dom zijn om deze opportuniteit om het filemonster structureel te verslaan niet met beide handen te grijpen.’

Partner Content