Vincent Volckaert (52): ‘We willen onszelf overbodig maken’

Vincent Volckaert staat ruim één jaar aan het roer bij Protos. De Belgische ngo specialiseert zich in waterbeheer in het Zuiden en werkt aan het bewustzijn daarover in het Noorden. Protos heeft regionale centra in Haïti, Ecuador, Madagaskar, Rwanda, Mali en Benin. Met wereldwijd 768 miljoen mensen die geen schoon drinkwater hebben en 2,5 miljard mensen zonder of met gebrekkige sanitaire voorzieningen, is Protos nog wel een tijdje zoet. “Toch proberen we ons overbodig te maken”, zegt Volckaert. “We voeren een integraal waterbeheer, met een langetermijnvisie. Ecuador staat ondertussen zo ver dat we er stilaan aan kunnen denken onze partners te begeleiden naar verzelfstandiging. Het is een middle incomeland waar lokale fondsen vrijkomen en, net als in Vlaanderen, gemeentelijke samenwerkingsverbanden of intercommunales worden opgericht.”

Vincent Volckaert startte in de jaren tachtig zijn loopbaan bij Protos als landcoördinator voor Haïti. Hij heeft ook ruime internationale ervaring in managementfuncties. Zo was hij zestien jaar actief bij Syngenta Seeds, waar hij de leiding kreeg over Sub-Saharaans Afrika en later Oost-Europa. Hij werd ook business director bij Quinvita, een organisatie die technologie verstrekt voor de voedsel- en energievoorziening over de hele wereld.

U bent als manager uit de private sector naar een ngo gestapt. Hebt u bij Protos voor een nieuwe benadering gezorgd?

VINCENT VOLCKAERT. “De verschillen met de privésector waren minder groot dan je zou kunnen verwachten. Zo heeft Protos ook een proces van continue kwaliteitsverbetering, er wordt altijd op de lange termijn gedacht. Het proces van financiële opvolging heb ik wel versneld. We zijn van halfjaarlijkse naar kwartaalafsluitingen geëvolueerd en zullen in de toekomst overschakelen op maandelijkse budgetopvolgingen.

“Voorts ligt het verschil in de beperktere middelen in deze sector. Het personeel werkt tegen lagere lonen dan in de privésector, maar ik voel een zeer groot engagement.”

U hebt gesleuteld aan de organisatiestructuur. U veranderde de landelijke opdeling in een thematische.

VOLCKAERT. “Klopt. We zullen ons binnenkort organiseren naar drie centrale thema’s: drinkwatervoorziening, sanitatie en hygiëne, en watervoorziening voor de landbouw. Dus geen hiërarchische structuur meer met alleen landcoördinatoren, maar een samenwerking tussen de landen rond vaste thema’s. Zo delen we kennis en vermijden we overal tegen dezelfde steen te stoten, dezelfde fouten te maken. Met die kennisdeling kunnen we als kleine ngo toch een verschil maken en een hefboomeffect creëren voor andere actoren in de sector.”

Wat betekent de opwarming van de aarde voor de watervoorziening in de wereld?

VOLCKAERT. “Die opwarming betekent langere periodes van droogte in bepaalde gebieden en meer overstromingen in andere gebieden. Daarmee houden wij rekening in onze benadering. Zo moeten bij stortregens de rivierbekkens ruimte krijgen en wordt herbebossing belangrijk om erosie te voorkomen. Soms vormen de bevolkingsgroei en lokale conflicten grotere bedreigingen voor de watervoorziening. Op politiek niveau pleiten wij er sterk voor watervoorziening als een apart thema te behouden in de ontwikkelingssamenwerking en willen we dat het recht op water en sanitaire basisvoorzieningen overal in de grondwet staat.”

JDC

“Het recht op water en sanitaire basisvoorzieningen moet overal in de grondwet staan”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content