Vijf tips voor sociale media op het werk

Zowel de fiscus als potentiële werkgevers gebruiken de gegevens die beschikbaar worden gesteld via sociale media. Wat gebeurt er met die informatie? Behouden we de controle over onze eigen data?

Elke website op het net heeft zijn eigen back-upsystemen, zodat de via sociale media gedeelde informatie te raadplegen is op het web lang nadat de informatie werd verwijderd. In termen van privacy staat de wetgever dan ook voor grote uitdagingen. De huidige privacywetgeving is erop gericht individuele personen te beschermen tegen het onrechtmatige gebruik van hun gegevens door de overheid of door handelaars.

Sociale media vallen niet onder die categorie, gezien het de gebruikers zelf zijn die hun gegevens publiekelijk ter beschikking stellen. U hoeft evenwel niet te wachten op oplossingen van de wetgever. Dit zijn vijf nuttige tips voor een veilig gebruik van sociaalnetwerksites en de controle erop.

1 Respecteer de privacy van anderen. Wees voorzichtig met het posten van informatie over andere personen, ook bij het taggen van foto’s. In België is het verboden foto’s van anderen te publiceren zonder de toestemming van het individu in kwestie.

2 Lees de gebruikersvoorwaarden van de website. Welke wetgeving is van toepassing op het gebruik van de sociaalnetwerksite? Het gebruik van Facebook is bijvoorbeeld onderworpen aan het recht van de Amerikaanse staat Californië en enkel de rechtbanken van het district Santa Clara zijn bevoegd om kennis te nemen van een geschil. Welke garanties worden gegeven voor de privacy? Kunnen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden zoals marketing? Facebook eigent zich dat recht alleszins toe.

3 Controleer de privacyinstellingen. Beperk de toegang tot uw informatie tot mensen die u persoonlijk kent en vertrouwt. Neem de tijd om uw persoonlijke instellingen daarvoor aan te passen.

4 Wees op uw hoede voor uitlatingen over uw werkgever. Indien u zich in een niet-beveiligde discussiegroep op een sociaalnetwerksite negatief uitlaat over uw werkgever, dan wordt dat in de Belgische rechtspraak niet beschouwd als een uitlating in de privésfeer. U riskeert daarvoor dan ook bestraft te worden door de werkgever. Wees daarom steeds voorzichtig met ‘straffe’ uitspraken.

5 Maak een ‘social media policy’ in uw bedrijf. Als werkgever maakt u maar beter werk van een beleid over sociale media tijdens de werkuren. Zo’n policy is essentieel voor de werkgever om controle te kunnen uitoefenen en om aan de werknemers duidelijk te maken wat kan en wat niet kan: toegestaan of niet, overmatig gebruik, gebruik buiten de werkuren, disclaimer, welke straffen enzovoort.

Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.

Annick Thijs

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content