Verzeker de continuïteit van uw bedrijf

© Getty Images/iStockphoto
Vivium
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

9 november 2017, 15:00 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 08:02

Als u als zaakvoerder door ziekte of ongeval voor langere tijd buiten strijd bent, kan de continuïteit van uw bedrijf in het gedrang komen. Door een omzetverzekering af te sluiten, stelt u de bedrijfsomzet veilig gedurende de periode van uw ziekte of ongeval.

Alhoewel er de voorbije jaren al heel wat ten goede is veranderd, blijft een zelfstandige sociaalrechtelijk minder goed beschermd dan een werknemer. Kunt u door een ziekte of een ongeval tijdelijk niet meer werken, dan valt u automatisch terug op een wettelijke uitkering van het ziekenfonds. U moet wel volledig arbeidsongeschikt zijn en u ontvangt de uitkering pas vanaf de tweede maand. Bovendien is die forfaitaire dagvergoeding meestal ontoereikend om uw levensstandaard op hetzelfde niveau te houden. Door een polis Gewaarborgd Inkomen af te sluiten, krijgt u een maandelijkse rente ter compensatie van dat inkomensverlies.

“De polis Gewaarborgd Inkomen is zeer goed ingeburgerd in de bedrijfswereld. Bij ziekte of ongeval ontvangt u als zaakvoerder een uitkering ter waarde van 80% van het brutoloon. In de praktijk valt dit bedrag vaak tegen. De reden is simpel. Puur omwille van fiscale redenen keren nogal wat zaakvoerders zich een heel laag brutoloon uit met als gevolg dat ze in geval van ziekte of ongeval slechts een beperkte uitkering van hun polis Gewaarborgd Inkomen ontvangen”, legt Lieven Demeulenaere, account manager Life bij verzekeringsmaatschappij Vivium, uit.

Valt een zaakvoerder uit door ziekte of ongeval, dan kan de omzet rake klappen krijgen terwijl de kosten gewoon blijven doorlopen. Dat kan het einde van het bedrijf betekenen.

Lieven Demeulenaere, account manager Life bij Vivium Verzekeringen
Lieven Demeulenaere, account manager Life bij Vivium Verzekeringen

Een extra probleem is dat nogal wat zaakvoerders zo goed als onmisbaar zijn voor de continuïteit van het bedrijf. Valt zo’n sleutelfiguur uit door ziekte of ongeval, dan kan de omzet rake klappen krijgen terwijl de kosten gewoon blijven doorlopen. Dat kan het einde van het bedrijf betekenen. Om zich tegen dit risico te beschermen, doet u er als zaakvoerder goed aan om een omzetverzekering af te sluiten. Vooral eenmanszaken en kmo’s waar de rol van de zaakvoerder cruciaal is, behoren tot het doelpubliek.

Ook voor twee zaakvoerders

Zoals de naam het zegt, stelt de omzetverzekering de omzet van uw bedrijf veilig door uw bedrijf een bedrag uit te betalen wanneer u als zaakvoerder uitgevallen bent door ziekte of ongeval. Het bedrag is begrensd tot maximaal 60% van de omzet.

De hoogte van de uitkering varieert naargelang de graad van arbeidsongeschiktheid en begint bij 25%. Bent u voor 67% arbeidsongeschikt, dan ontvangt u het volledige bedrag. De begunstigde van de verzekering is de vennootschap en zij krijgt dan ook de uitkering. De fiscus beschouwt die als een inkomen en zal dit bedrag dus belasten in de vennootschapsbelasting. De premie die u betaalt, kunt u wel als beroepskost fiscaal volledig aftrekken.

Heeft uw bedrijf twee zaakvoerders, dan kunt u voor beiden een omzetverzekering afsluiten. “Zijn beide personen even onmisbaar, dan kunt u dit doen in een verhouding 50/50. Maar natuurlijk zijn er ook andere verhoudingen mogelijk”, benadrukt Lieven Demeulenaere.