‘Verlaag belasting op buitenlandse woningen’

Europa legt een dwangsom op zolang de fiscus binnenlandse woningen van Belgen via het kadastraal inkomen minder belast dan buitenlandse eigendommen. Jef Wellens, fiscalist van Wolters Kluwer en Trends-columnist, stelt dat een kleine ingreep al een oplossing kan brengen.

Waarom legt het Europees Hof van Justitie de Belgische overheid een dwangsom op als het geen einde maakt aan de belasting op buitenlandse woningen?

JEF WELLENS. “Een Belgische woning wordt belast op zijn kadastraal inkomen, het jaarlijkse netto-huurinkomen op basis van een schatting in 1975. Voor buitenlandse woningen geldt een belasting op de werkelijke huur of de huurwaarde. Die is hoger dan het kadastraal inkomen, die al lang niet meer de reële huurwaarde reflecteert. Die hogere belastinggrondslag voor buitenlandse woningen is volgens het Hof in strijd met het vrije verkeer van kapitaal.”

Zal de verplichte aanpassing van de wet de schatkist geld kosten?

WELLENS. “Amper. Wie in het buitenland een woning bezit, betaalt daarop de lokale belasting en is in België meestal fiscaal vrijgesteld door een dubbelbelastingverdrag. Zo’n verdrag is gesloten met landen als Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië, waar nogal wat Belgen een tweede woning kopen. Bezit je een woning in het buitenland, dan betaal je door het progressievoorbehoud mogelijk wel wat meer belasting op je Belgische inkomsten, omdat je in een hogere belastingschaal belandt. Meestal zijn dat enkele honderden euro’s extra.”

Wordt België door het Europees Hof verplicht ook voor Belgisch vastgoed een belasting op de werkelijke huurinkomsten of huurwaarde in te voeren, wat voor veel eigenaars kan leiden tot een belastingverhoging?

WELLENS. “Nee. Zo’n fiscale revolutie zou waarschijnlijk tot jarenlang politiek getouwtrek leiden, terwijl ondertussen wel Europese dwangsommen moeten worden betaald. Europa wil alleen het grote verschil tussen de belastbare grondslag van Belgische en buitenlandse woningen van de baan. Dat kan eenvoudig door die van de buitenlandse te verlagen.

“Na een eerder arrest laat de fiscus via een circulaire al toe dat buitenlandse woningen niet langer worden aangegeven voor hun werkelijke inkomsten of waarde, maar nog slechts voor het forfaitaire bedrag waarop die woning ook in het buitenland wordt belast. Dat is de buitenlandse equivalent van het kadastraal inkomen, zeg maar. Maar dat is geen structurele oplossing.

“Het hof van beroep in Luik gaf al een voorzet voor zo’n oplossing. Het stelt op basis van eerder studiewerk dat niet de volledige werkelijke inkomsten of waarde van de buitenlandse woning, maar slechts 22,5 procent ervan in rekening mag worden gebracht. Dan valt het fiscale voordeel voor binnenlands vastgoed weg. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil blijkbaar snel een oplossing. Hij zou voor inkomsten uit buitenlandse woningen een gelijkaardige, jaarlijks aanpasbare forfaitaire vermindering van de belastinggrondslag kunnen invoeren. En ja, dat is weer fiscale koterij. Maar het is wel pragmatisch en het kan snel.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content