Verkies Griekenland boven België

2009 was een bijzonder vruchtbaar jaar voor de obligatiemarkten en wellicht zal ook 2010 gunstig zijn. Toch wordt het nu belangrijk om selectief te werk te gaan.

De evolutie van de obligatiemarkt in 2010 is in grote mate afhankelijk van het antwoord op deze cruciale vraag: voor welke strategie zullen de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) kiezen om uit de crisis te geraken? Die keuze heeft een rechtstreekse impact op de obligatiestrategie die beleggers dienen te volgen. Volgens Nicolas Forest, Head of Interest Rate Strategy bij Dexia Asset Management, is het goed mogelijk dat de ECB haar monetaire beleid eerder zal bijstellen dan de Fed. De balans en de geldvoorraden van de ECB zullen haar namelijk in staat stellen om sneller te reageren. Hopelijk komt de monetaire verstrakking echter niet te snel, aangezien ze het prille herstel in gevaar zou kunnen brengen. De Fed zal haar beleid pas later aanpassen, maar laat ons hopen dat ze niet te lang wacht, want in dat geval zal het inflatierisico toenemen. “Het monetaire beleid van de ECB en de Fed zal in 2010 naar alle waarschijnlijkheid nog inschikkelijk blijven”, aldus Nicolas Forest, die er meteen aan toevoegt dat de kwestie van de timing cruciaal maar zeer moeilijk te voorspellen is.

Rekening houdend met die elementen, dienen er volgens de specialist van Dexia AM verschillende strategieën te worden gevolgd. In de Verenigde Staten, waar de inflatie wellicht weer de kop zal opsteken, is het een goede keuze om te beleggen in inflatiegebonden obligaties. In Europa echter zal de rente op relatief korte termijn worden opgetrokken. Beleggers kiezen daarom beter voor obligaties op tien jaar. Kortlopende obligaties (op twee jaar) worden best verkocht.

Europa

Het is dus aangeraden om langlopende Europese obligaties te kopen, maar dan rest nog de vraag: van welke emittent? In dat kader is het cruciaal om het risicoprofiel van de diverse uitgevende landen te analyseren.

“De schuldgraad van de Europese landen is een probleem waar we niet omheen kunnen. En beleggers hebben reden tot ongerustheid. Anderzijds moeten we toegeven dat die landen in de voorbije twee jaar geen andere keuze hadden dan zich dieper in de schulden te steken. Dat was nodig om zonder al te veel averij een uitweg te vinden uit de economische en financiële crisis waarin we verzeild waren geraakt. Vandaag is de grote vraag hoe de verschillende landen hun schulden kunnen delgen”, aldus Nicolas Forest. “De schuldgraad van de landen is problematisch, maar niet rampzalig”, zo geeft hij aan. “De overheden hebben in het verleden altijd met dergelijke schulden gekampt en ze hebben zich altijd kunnen redden.”

De specialist van Dexia AM benadrukt tot slot het belang van de fundamentals van de verschillende landen. Op basis daarvan kunnen we bepalen hoe moeilijk het voor die landen zal zijn om hun schulden weg te werken. Dat geeft ons een idee over welke staatsobligaties het aantrekkelijkst zijn.

Uit die risico/rendementanalyse komt meteen het interessante profiel van het Griekse staatspapier naar boven (zie grafiek). “Wij zijn ervan overtuigd dat alle Europese landen hun schulden zullen kunnen afbetalen en dat geen enkel land uit de eurozone zal worden gegooid. De eurozone heeft aangetoond dat ze in staat is om een crisis zonder voorgaande te verteren en alle landen binnen de zone hebben er belang bij om elkaar te steunen”, verduidelijkt Nicolas Forest.

In een dergelijke context is de hoge rentevoet die de Griekse obligaties bieden, uiteraard zeer aantrekkelijk. De risico’s zijn ruimschoots afgedekt. Dat is in het geval van Spanje heel anders. Hier vinden we in de rentevoet geen enkel spoor van de economische problemen (zeer hoge werkloosheid, weinig aantrekkelijke groeivooruitzichten…) waarmee het land in de komende maanden en jaren geconfronteerd zal worden.

Wat betreft de emittenten van de hoogste kwaliteit, gaat de voorkeur van de specialist van Dexia AM uit naar Nederland, dat een betere rendement/risicoverhouding biedt dan Duitsland en België (zie grafiek).

Bedrijfsobligaties interessant

2009 was een schitterend jaar voor bedrijfsobligaties, die nog nooit zulke mooie rendementen hebben opgeleverd. Dat was het gevolg van de vrees voor een hoog aantal wanbetalingen en van een economie die in een recessie wegzonk.

Vandaag is de economie aan de beterhand en ondanks een lager risico op wanbetalingen blijven de rentevoeten aantrekkelijk. “Beleggers moeten bedrijfsobligaties zeker niet verkopen. Omdat 2010 een ‘revalidatiejaar’ is, zal het misschien niet zo spectaculair zijn als 2009. De risico’s zijn echter ook kleiner dan vorig jaar, omdat bedrijven hun balansen hebben moeten opschonen en omdat de banken hun liquiditeitsbuffers hebben aangevuld. De rendementen zijn bovendien nog altijd aantrekkelijk”, legt hij uit.

De bank staat gunstig ten opzichte van diverse bedrijven, waaronder Telecom Italia, Pemex en Veolia (zie tabel). (C)

Karine Huet

“Beleggers moeten bedrijfsobligaties zeker niet verkopen. De rendementen zijn nog aantrekkelijk.”

Nicolas Forest

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content