VEILIG VLEES

De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen start met opleidingen rond arbeidsveiligheid en hygiëne in de vleesverwerkende nijverheid.

Gisteren, woensdag 19 november, had een eerste informatieavond plaats voor de Oost-Vlaamse bedrijven uit de vleesverwerkende nijverheid (101 ondernemingen met 2454 werknemers). Organisator is de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen ( Erov). Op 26 november volgt er een tweede en op 3 december een derde. Onderwerp : de arbeidsveiligheid en hygiëne in de sector. Deze informatieavonden moeten de bedrijven warm maken voor een opleidingspakket dat vanaf voorjaar ’98 start. Deze opleidingen werden samen met de beroepsvereniging Fenavian en het Provinciaal Comité ter bevordering van de Arbeid uitgewerkt.

Arbeidsveiligheid en hygiëne vormen een ernstig en actueel probleem in de vleessector. Wat hygiëne betreft, is er de invoering van de strenge Europese HACCP-normen ( Hazard Analysis Critical Control Points). “Sommige bedrijfsleiders zijn al wel op de hoogte, maar andere niet voldoende. Bovendien laat vooral de communicatie naar het personeel nog veel te wensen over”, zegt Kristof Vandenberghe, die bij de Erov speciaal voor dit project werd aangeworven. “En de arbeidsveiligheid is minstens even dringend. Daarover is er nog minder informatie.” Dat uit zich in een hoger aantal arbeidsongevallen. Er wordt in de bedrijven te weinig aandacht besteed aan preventieve maatregelen.

De Erov wil daar met zijn cursuspakket iets aan doen. De eerste cursus betreft veiligheid en hygiëne voor werknemers, de tweede heeft HACCP voor bedrijfsleiders als onderwerp en de derde is gericht op de meestergasten en handelt over leidinggeven en communicatie.

Voor dit opleidingspakket heeft de Erov een dossier ingediend bij het Europees Sociaal Fonds. Op basis van de subsidie die het daar kan verkrijgen, zal de prijs van de cursussen worden bepaald. “Alleszins zullen de bedrijven een beroep kunnen doen op het stelsel van educatief verlof”, zegt Kristof Vandenberghe.

Ook werkt de Erov aan een preventiehandboek, dat eind dit jaar af moet zijn. Kristof Vandenberghe : “We zullen dan, indien gewenst, de bedrijven bijstaan in de implementatie van het preventiebeleid. Zo houden veel bedrijven een arbeidsongevallenregister bij, maar dat dient alleen voor de verzekeringsmaatschappij. Nochtans zou men zo kunnen zien waar er vooral ongevallen gebeuren en waarom. Dat register kan een beheersinstrument worden.”

VLEESSECTOR Via preventie kan het aantal arbeidsongevallen worden teruggeschroefd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content