VANVELTHOVEN

Politieke afrekening in Lommel ?

Morgen behandelt het Antwerpse Hof van Beroep het beroep van de Lommelse SP-burgemeester Louis Vanvelthoven tegen zijn veroordeling (40.000 frank boete, drie maand met uitstel) door de Hasseltse strafrechter.

De uitspraak was een gevolg van een openbare verkoop (op 24 september 1993) van gemeentegronden aan de ondernemingen Arcadia en Immo Creatief via een tussenpersoon (een zogenaamde commandsverklaring). De rechter stelde vast dat de echtgenote en de twee kinderen van Vanvelthoven aandeelhouders waren van de ondernemingen en konkludeerde dat er (gezien het echtpaar Vanvelthoven getrouwd was met gemeenschap van goederen) sprake was van belangenvermenging.

De verdediging van de burgemeester wijst erop dat deze strikte interpretatie indruist tegen de geest van de wet. Zo was de prijs die beide ondernemingen betaalden voor de percelen een derde hoger dan eerdere ramingen.

Louis Vanvelthoven spreekt van een “politiek dossier”. In deze kontekst valt het op dat over een andere immobiliënverkoop nergens wordt gerept. De gronden die werden verkocht aan Arcadia en Immo Creatief zijn gelegen aan het Adelbergpark. Op 24 september 1993 werd in hetzelfde pakket 14 are gemeentegrond aan het Adelbergpark voor 11,9 miljoen frank verkocht aan de NV Prospect uit Maasmechelen. De enige gekende aandeelhouder (20 %) van deze NV is Christine Jacobs, de schoonzus van de toenmalige Lommelse schepen van Ruimtelijke Ordening Theo Vansummeren (VLD). Prospect telt twee gedelegeerd bestuurders : Dominique “Nik” Janssens, VLD-lijstduwer bij de Lommelse gemeenteraadsverkiezingen en Jan Jansen. Jacobs Christine bvba is gewoon bestuurder.

Hoewel de zaken juridisch verschillen, zijn er politieke overeenkomsten met het dossier Vanvelthoven : de aankoop van een stuk gemeentegrond aan het Adelbergpark door politieke vrienden/verwanten van Lommelse politici uit de koalitie. Louis Vanvelthoven verklaart : “Ik was het mikpunt van een politieke hetze door de CVP. Die liet het Prospect-dossier waarschijnlijk links liggen omdat ze hoopte na de verkiezingen een koalitie te vormen met de VLD.” Wat, gezien de SP de absolute meerderheid haalde, niet gebeurde. Wèl werd, hoewel dat rekenkundig niet noodzakelijk was, de VLD in de nieuwe koalitie opgenomen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content