VAN MEST TOT LICHT

Bouwvakkers leggen in de Gentse kanaalzone de laatste hand aan de eerste installatie van Mest- en Afvalverwerking (MAV). De fabriek zal varkensmest samen met organisch afval op milieuvriendelijke wijze omzetten tot granulaten.

“Als alles volgens schema verloopt, starten we half mei 1999 – één jaar na de aanvang van de werken – de fabriek op,” zegt een trotse Herman Herpelinck, voorzitter van de raad van bestuur van de Gentse nv Mest- en Afvalverwerking (MAV). De totale capaciteit van de installatie bedraagt zo’n 200.000 ton op jaarbasis, waarvan 50.000 ton varkensmest en 150.000 ton organisch afval.

Samen met de twee andere initiatiefnemers – de familie Loontjes van het overslagbedrijf Locachim uit Gent en het Duitse ingenieursbureau Gesellschaft für Bodenanalytik und Umwelttechnik (GBU) – investeerde Herpelinck zo’n 850 miljoen frank in het project. Sinds eind vorig jaar bezit hij 72% van MAV (GBU staat voor 18%, de familie Loontjes controleert de resterende 10%).

“Ons concept is uniek,” zegt Herman Herpelinck. “Na drogen, indampen, scheiden en anaërobe vergisting van de afvalstoffen houden we twee eindproducten – met name biogas en granulaat – over. MAV wil de grondverbeteraar exporteren. De Griekse firma Ferticom meldt zich als belangrijkste afnemer. Granulaat is vooral gegeerd op de Griekse eilanden waar Griekse wijnboeren het in de wijngaarden strooien. Het andere eindproduct – biogas – wordt verbrand tot elektriciteit. Een gedeelte (ongeveer 25%) is bestemd voor eigen gebruik. Het resterende deel zal MAV verkopen aan Electrabel voor de aanvoer op hoogspanning.”

Het prijskaartje bedraagt 500 frank per ton voor de verwerking van varkensmest en het dubbele voor het organisch afval. Op dit ogenblik is de volle capaciteit van 200.000 ton bijna volledig opgevuld. Herpelinck: “Voor de mestverwerking hebben we overeenkomsten met verschillende mengvoederfabrikanten,landbouwcoöperatieven en individuele landbouwbedrijven. Het merendeel van de contracten loopt over drie jaar of meer. Om een verlenging van hun exploitatievergunning te krijgen, zijn de varkenskwekers volgens de richtlijnen van MAP I immers genoodzaakt mestverwerkingscontracten voor te leggen van minimum drie jaar.”

MAV telt veertien medewerkers. Herman Herpelinck steekt niet weg dat het mestverwerkingsbedrijf op termijn graag wil uitbreiden: “De havenconcessie laat ons toe vijf parallelle installaties te bouwen. We beschikken hiervoor over een oppervlakte van 10 hectare. Een bouw -en exploitatievergunning voor een tweede eenheid vertrekt eerstdaags. Na goedkeuring zal vlug met de bouwwerken gestart worden. Uiteraard hangt verdere uitbreiding ook af van de marktevolutie en de wetgeving terzake. Het is niet omdat je over de ruimte beschikt dat het ook economisch verantwoord is deze volledig te benutten.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content