Van krapte naar crisis

Ann Vermorgen zal zich de eerste weken aan het hoofd van het Vlaamse ACV nog lang herinneren. Toen ze in september vorig jaar aantrad, was er sprake van schokken in de financiële wereld, maar weinig liet vermoeden dat die tot een wereldwijde crisis zouden leiden. “Een van mijn eerste vergaderingen ging over de krapte op de arbeidsmarkt. Iedereen vroeg zich af hoe we de openstaande vacatures gingen invullen. Een paar weken later was de sfeer totaal omgeslagen. De crisis beheerste alle debatten.”

Het pleidooi om de negatieve impact van de crisis voor de bevolking zo veel mogelijk te beperken, liep als een rode draad door de activiteiten van Vermorgen. De nummer één van het Vlaamse ACV benadrukt dat de Vlaamse sociale partners er tijdens de crisis toch in slaagden om het sociaal overleg draaiende te houden met bijvoorbeeld een akkoord over het beleid dat erop gericht is 50-plussers aan het werk te houden en aan te werven, het zogenaamde akkoord ‘Samen op de bres voor 50+’.

Aandacht voor de crisis was er ook tijdens de Vlaamse ACV-dagen in Oostende dit voorjaar, waar het ACV een duidelijk pleidooi hield tegen de deregulering. Vermorgen speelde uiteraard een centrale rol in de voorbereiding en de uitwerking van die dagen. De financiële crisis heeft overigens niet belet dat er ook discussies gevoerd werden over thema’s die zeer dicht bij het dagelijkse leven aansluiten. Zo verzette het ACV zich openlijk tegen een verdere commercialisering van de zorgsector. Volgens Vermorgen gaan kwaliteitsvolle zorg en winst niet samen. In de praktijk betekent dit dat het ACV zich verzet tegen de uitbreiding van het systeem van dienstencheques naar de kinderopvang.

Vermorgen schopte het in 2008 niet alleen tot nummer één van het Vlaamse ACV, ze is sinds januari ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Als voorzitter legde Vermorgen meteen de nadruk op de doorwerking van langeter-mijnprogramma’s zoals Pact 2020. Na de verkiezingen moest Ann Vermorgen, met twee petjes op, af en toe op de koffie bij Vlaams formateur Kris Peeters. “Omdat ook in crisistijd werkgelegenheid prioritair is, heeft het ACV daar het belang van een werkgelegenheidsakkoord onderstreept. Uiteindelijk hebben we toch vanuit het ACV duidelijk kunnen maken dat er nood was aan een sociaal Vlaams regeerakkoord.” De komende maanden focust Vermorgen zich namens het ACV met de andere Vlaamse sociale partners op het afsluiten van een nieuw werkgelegenheidsakkoord.

A.M.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content