Van betonfabriek tot waterexpert

Ecobeton Water Technologies viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan. De marktleider in Vlaanderen voor de bouw van individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater, is daarmee ook de oudste kleinschalige waterzuiveraar van België.

Emiel Cuykx richtte in 1910 een bedrijfje op om geprefabriceerde betonartikelen te vervaardigen. De volgende decennia veranderde niet alleen de naam een aantal keer, ook het activiteiten werden almaar breder. Uiteindelijk werd het Ecobeton Water Technologies, een onderneming gespecialiseerd in watertechnieken rond vier pijlers: huis-houdelijk afvalwater, hemelwater, stedelijk watermanagement en industrieel watermanagement. De rijke geschiedenis is echter niet volledig verloren gegaan: de installaties worden vervaardigd in betonnen behuizingen.

“In stedelijk watermanagement bieden wij technieken voor het beheer van rioleringen”, legt marketingverantwoordelijke Jill Aquilani uit. “Dat is een nichemarkt, maar wat ons uniek maakt, is het feit dat wij de wateroplossing inbouwen in een betonnen behuizing. Dat wil zeggen dat wij de kant-en-klare installatie naar de werf brengen en er ter plekke geen beton meer gegoten hoeft te worden. Dat bespaart heel wat manuren en kosten.”

Nog voor de wet op de bescherming van oppervlaktewateren in 1971, ontwikkelde het bedrijf technieken voor woningen die niet aangesloten zijn op de riolering. Voor 1 tot 50 inwonersequivalent (IE) ontwierp het de individuele behandelingsinstallaties (IBA’s), terwijl er voor kleine woonwijken van 50 tot 2000 IE kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI’s) zijn. “In Wallonië zijn honderdduizenden woningen niet aangesloten op de riolering. Maar ook in Vlaanderen vragen jaarlijks een paar duizenden gezinnen met nieuwe woningen een alternatieve oplossing.”

Mogelijkheden

Het bedrijf zit in een groeimarkt. “Nieuwe wetgeving creëert nieuwe kansen”, zegt Aquilani. “Zo werd in 2005 een verordening van kracht die de bouwheer verplicht regenwater te stockeren en te laten infiltreren in de ondergrond om overstromingen en uitdroging te vermijden. Onze recuperatiesystemen voor regenwater werden op die manier nog belangrijker.”

Kort samengevat, kan het bedrijf op zowat elke vraag over waterbehandeling een antwoord bieden. “Bovendien zoekt onze O&O-afdeling steeds naar innovatieve oplossingen. Daarmee bedoel ik niet alleen gebruiksvriendelijker en compacter, maar ook met aandacht voor hernieuwbare energie. Nadat een oplossing is bedacht, wordt bekeken hoe het project ecologisch uitgebouwd kan worden. Is het haalbaar de nodige energie te leveren met zonnepanelen of windmolens? Zulke ontwerpen bestuderen we volop.”

Ecobeton Water Technologies telt een veertigtal werknemers en realiseert een omzet van 7 miljoen euro. Toch heeft de directie van het familiebedrijf, met sinds 1980 Hilde Cuykx aan het hoofd, nog heel wat ambities. “Vroeger werden al olie- en vetafscheiders geëxporteerd naar Nederland, Duitsland en Denemarken en werden geluidswerende wanden geplaatst in Duitsland. Twee jaar geleden hebben we een exportafdeling opgericht om de zaken structureel aan te pakken en onze kennis naar het buitenland over te brengen.”

Op 12 juni organiseert het bedrijf een groot feest. In plaats van bloemen of geschenken mee te brengen, worden de 600 aanwezigen verzocht een bijdrage te leveren voor een project voor duurzaam waterbeheer in Ecuador. Hiervoor werkt Ecobeton Water Technologies samen met Protos, een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet om kansarmen veilig drinkwater en fatsoenlijke sanitaire installaties te bieden.

Door Annick Claus

“Nieuwe wetgeving creëert nieuwe kansen”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content