Valérie Van Peel (N-VA): ‘Installatiepremie voor daklozen moet rekening houden met kinderen’

Valerie Van Peel. © BelgaImage

N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel heeft een wetsvoorstel klaar dat het systeem van de installatiepremie hervormt, zodat rekening gehouden wordt met kinderen in plaats van het aantal volwassenen. De installatiepremie is een eenmalige premie voor daklozen om hun woning te bemeubelen.

Op dit moment bestaan hierover twee verschillende wetgevingen waarbij de ene groep begunstigden een som geld per adres krijgt van het OCMW, terwijl de andere groep een som per volwassene ontvangt. Ouders krijgen geen extra geld voor de bijkomende benodigdheden van hun minderjarige kinderen.

Van Peel meent dat het budget van jaarlijks meer dan 12 miljoen euro beter gespendeerd kan worden. ‘Het is niet logisch dat drie broers of vrienden – die bijvoorbeeld na een verblijf in een asielcentrum besluiten samen te gaan wonen – in totaal meer dan 3.400 euro kunnen ontvangen, terwijl een alleenstaande moeder van twee kinderen het met 1.150 euro moet doen.’

Met haar wetsvoorstel wil Van Peel de verschillende wetten op elkaar afstemmen en meer rekening houden met de noden van de kinderen. ‘Het wetsvoorstel voorziet één premie per adres, en een toelage van 125 euro per inwonend kind.’ Het wetsvoorstel sleutelt ook aan de eenmaligheid van de premie.

Indien verschillende volwassenen op één adres gaan wonen krijgen ze samen één installatiepremie, maar hebben ze in de toekomst nog recht op het niet-uitgekeerde deel, dat kan opgenomen worden indien ze later opnieuw dakloos zijn en bijvoorbeeld alleen willen gaan wonen. Volgens het jaarverslag van de POD Maatschappelijke integratie werden er in 2016 10.731 zogenaamde installatiepremies uitgekeerd. Een kleine 36 procent daarvan ging naar erkende vluchtelingen.

Partner Content