VAKBOND SANEERT

De Limburgse kristelijke vakbond ACV wil meer dan een tiende van haar personeel kwijt. Ze verloor op twee jaar tijd 80.000 werklozen. Dankzij Jean-Luc Dehaene.

Circa 75 miljoen frank. Zoveel bedraagt het tekort van ACV-Limburg over het begrotingsjaar 1995. En als er niet dringend maatregelen worden genomen, dan gaat het dit jaar ook die weg op. Dus laat voorzitter André Daemen personeel afvloeien. Van de 203 werknemers van ACV-Limburg moeten er 27 weg ; liefst via brugpensionering en herverdeling van arbeid.

De ekonomische realiteit verplicht Daemen tot deze zware ingreep. Sinds de regering- Dehaene een verstrenging van de werkloosheidsreglementering doorvoerde, gaat het bergaf met de financiën van de vakbond.

Werklozen krijgen in België hun uitkering immers via één van de drie erkende vakbonden of via de HvW ( Hulpkas voor Werklozen). In ruil krijgen die hulpkas én de vakbonden, per uitkeringsdossier, een administratieve vergoeding. Met andere woorden : hoe meer werklozen bij een vakbond hun uitkering komen ophalen, hoe meer die vakbond aan vergoeding ontvangt.

Onder Jean-Luc Dehaene (CVP) echter is er danig gesneden in de werkloosheidsstatistieken. De regering bemoeilijkte zowel de langdurige werkloosheid als het organizeren van tijdelijke werkloosheid en schafte de deeltijdse werkloosheid simpelweg af. Regeringsbesluiten die Limburg zwaarder troffen dan de andere Belgische regio’s. De reden ? Die ligt vooral in de hoge vrouwelijke werkloosheid in Limburg : 29,6 procent tegenover een gemiddelde van 22,0 procent voor het gehele land. Bij de maatregelen tegen de langdurig werklozen werden bovendien in het biezonder de samenwonende werklozen gevizeerd ; minder de gezinshoofden en de alleenstaanden. En in Limburg zijn er, in verhouding tot de rest van België, nu net meer samenwonenden. En zijn (of waren) er meer deeltijds werklozen.

De gevolgen van dit alles : de laatste twee jaar is het aantal uitkeringsdossiers, beheerd door ACV-Limburg, met maar liefst 80.000 eenheden gedaald. Door die daling en door “de evolutie van de personeelskosten,” zoals het bij de vakbond heet is het ACV zwaar in de financiële problemen geraakt. In 1995 werd een verlies van bijna 75 miljoen frank opgetekend. Om dit jaar niet tegen een groot verlies aan te kijken, is de vakbond op alle vlakken aan het besparen. De financiering van de afdelingswerking wordt dit jaar anders aangepakt én er moet personeel weg. Van de 203 werknemers ziet de vakbond er liefst 27 vertrekken, via herverdeling van de arbeid en brugpensioen. Op dat vlak reageert de bond even klassiek als alle andere bedrijven.

ANDRÉ DAEMEN (ACV) Personeelsoverschot door regering-Dehaene.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content