UMTS-VEILING

De Europese begrotingsministers kunnen de miljarden uittellen. De toewijzing van exploitatievergunningen voor UMTS-netwerken ( Universal Mobile Telecommunication System) spekt de overheidskas met welgekomen fondsen. In december is het de beurt aan België om zijn luchtruim voor veel geld te verhuren aan de telecomoperatoren.

Deze opbrengsten zorgen voor een eenmalige vermindering van het begrotingstekort in het jaar dat de vergunning werd toegekend. De meeste landen van de Europese Unie verbeteren op die manier hun begrotingssaldo aanzienlijk (zie grafiek: Invloed van UMTS-ontvangsten op overheidsrekeningen). Het UMTS-geld is geen jaarlijks, maar een eenmalig geschenk. Toch kunnen de landen er permanent van profiteren als ze het geld gebruiken om de staatsschuld te verminderen.

De uitreiking van de vergunningen kan op verschillende manieren gebeuren. De operatoren kunnen worden gewikt en gewogen zoals in een schoonheidswedstrijd, maar de overheid kan ook een veiling organiseren en de vergunningen toekennen aan de hoogste bieder.

Finland opende in maart 1999 op zijn manier de vergunningendans. De Finse overheid kende vier licenties toe, helemaal gratis. Een jaar later vergaarde de Spaanse regering 80 miljard frank met de verkoop van vier vergunningen na een beauty contest. In april 2000 organiseerde Groot-Brittannië een veiling. Vijf operatoren hoestten 1500 miljard frank (2,4% van het bruto binnenlands product) op voor de vijf exploitatievergunningen.

De veiling die Nederland in juli organiseerde viel echter flink tegen, omdat er slechts zes kandidaten naar vijf licenties dongen. De veiling bracht de Nederlandse staatskas slechts 109 miljard frank op, een povere 30% van het verwachte resultaat. Duitsland kende meer succes midden augustus: de overheid verdiende ruim 2000 miljard frank aan de veiling (2,5% van het bruto binnenlands product).

Ook de Belgische regering opteerde voor een toekenning aan de hoogste bieder. Volgens voorzichtige ramingen zou de veiling 40 miljard tot 60 miljard frank opbrengen (0,4 à 0,6% van het bruto binnenlands product), maar optimisten rekenen op 280 miljard frank. Als België 40 miljard frank puurt uit de UMTS-licenties en dat geld besteedt aan schuldvermindering, zal de schuldenberg afkalven van 110% tot… 109,6% van het BBP.

‘Manna uit de ether – UMTS en overheidsfinanciën’, Fortis, Vector, september 2000.

Info: www.fortisbank.com

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content