Umicore

De fel toegenomen interesse in de sterke marktpositie van de materiaaltechnologiegroep in schone mobiliteit en recyclage stuwden het aandeel de voorbije maanden in sneltreinvaart naar een nieuw recordkoers. Beleggers nemen op die manier een stevig voorschot op de verwachte groei, want op basis van de verwachte winst voor dit jaar is de koerswinstverhouding opgelopen tot 30 en de ondernemingswaarde (ev) verrekent 10 keer de bedrijfskasstroom (ebitda). In de eerste helft van dit jaar steeg de omzet met 1 % en de recurrente bedrijfswinst (ebit) met 3 %. De recurrente nettowinst daalde zelfs met 15 %, al is dat vooral te wijten aan ongunstige wisselkoerseffecten. De uiteindelijke nettowinst halveerde, maar dat is te wijten aan boete die Umicore kreeg van de Franse Mededingingsautoriteit. De recurrente winst bleef voorlopig nog in de startblokken steken omdat de (edel)metaalprijzen nog niet meewilden. Vooral de recyclage-activiteit, goed voor 35 % van de ebit, worstelde in de eerste zes maanden nog met lage prijzen, wat de winst met 20 % afroomde. Beterschap is echter op til. In de fabriek in Hoboken zullen de gedane uitbreidingsinvesteringen zich geleidelijk vertalen in hogere verwerkte volumes, met als mogelijk extra winsthefboom een herstel van de metaalprijzen. Vooral goud en zilver zijn de voorbije maanden duurder geworden, en als deze trend zich doorzet, zal dit de winstgevendheid van de recyclagetak een nieuw elan geven. Deze hogere prijzen inspireren Umicore ook om de verwachtingen voor de ebit dit jaar lichtjes op te trekken. Niet alleen de recyclagetak kampte met weerbarstige prijzen, ook de divisie ‘Energy & Surface Technologies’ zag de winst met 8 % dalen door lagere prijzen, in dit geval van nikkel en kobalt. Dat weegt op de rendabiliteit van de raffinage- en recyclage-activiteit die in deze divisie verscholen zit, en dat doet de sterke prestaties op het terrein van de herlaadbare batterijen voorlopig teniet. Maar ook hier is de kentering op til dankzij een verder aantrekkende vraag naar materialen voor herlaadbare batterijen. Vooral Umicores technologie voor batterijen voor elektrische auto’s ligt heel goed in de markt. Het bedrijf investeert in China en Zuid-Korea voor 160 miljoen EUR in capaciteitsuitbreiding. Vooral in China groei de markt van elektrische wagens als kool, al wordt deze groei in sterke mate gedreven door subsidies van de Chinese overheid. Ook de vraag naar batterijen voor draagbare elektronica blijft hoog en ook hier claimt Umicore de beste technologie in huis te hebben. De divisie die op dit moment het beste bolt, is die van de katalysatoren. De omzet dikte hier met 9 % en de winst zelfs met 27 % aan, waardoor deze activiteit goed is voor 44 % van de ebit. De vraag blijft onverminderd toenemen dankzij een sterke verkoop van katalysatoren voor zware dieselvoertuigen, dankzij een goede autoverkoop in Europa, China en Noord-Amerika, en dankzij de steeds strengere emissienormen.

Conclusie

Umicoregeniet van uitstekende vooruitzichten die zich vrij snel zullen vertalen in winstgroei, zeker als de stijging van de edelmetaalprijzen zich doorzet. Deze vooruitzichten zijn op dit moment echter grotendeels in de koers verrekend. De aandelen mogen wel worden bijgehouden.

Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content