TROSSEN LOS

Scheepsbevoorrader Verbeke Bunkering is uniek met zijn computergestuurde blending van brandstoffen.

Een kwarteeuw geleden zette vader Verbeke met een tweetal mensen een scheepsbevoorradingsbedrijf in de steigers. Vandaag werken er in de zetel van Verbeke Bunkering in Brasschaat zowat zes bedienden. Verder heeft de tweede generatie Marnix Verbeke (43j.), die in 1982 het roer van zijn vader overnam een tweetal onderhoudstechnici en een goede 30 bemanningsleden op zijn loonlijst. Laatstgenoemden zorgen ervoor, aan boord van een tiental bunkerschepen met thuishaven Antwerpen, dat de brandstoftanks van zeeschepen, aangemeerd in een straal van zowat 100 kilometer rond Brasschaat, nooit droog vallen. De totale bunkercapaciteit van de vloot bedraagt circa 8000 ton, vrij behoorlijk in deze sector.

“Wij voorzien de schepen van brandstof tijdens hun verblijf in grote zeehavens als Antwerpen, Rotterdam, Zeebrugge, Vlissingen, Terneuzen en Gent. Door de aard van ons cliënteel zijn we uiteraard voor 95 % exportgericht,” vertelt gedelegeerd bestuurder Marnix Verbeke.

Vooral sinds 1992 kan hij indrukwekkende groeicijfers voorleggen. De omzet, in ’92 nog een relatief bescheiden 630 miljoen frank, verdubbelde nagenoeg in ’94, klom in ’95 naar 1,6 miljard en vorig jaar liefst naar 2,6 miljard. Eind ’97 zal worden afgeklokt met een omzet van pakweg 3 miljard frank.

“Wij hebben ons nu totaal gespecialiseerd in de blending van de producten,” legt Marnix Verbeke uit. “Bij brandstoffen voor zeeschepen heb je heel wat uiteenlopende specificaties en wij hebben ons toegelegd op het samenstellen van die producten volgens de wens van de klant. Een van onze belangrijke troeven is allicht het feit dat onze schepen daarvoor uitgerust zijn met een computer. Die “in-line blending” verhoogt in grote mate onze flexibiliteit.”

Verbeke herinnert eraan dat zijn producten berekend worden in dollars en dat dus de ontwikkeling van de dollarkoers en ook de wisselende energieprijzen een grote invloed heeft op zijn omzet. “De factoren van onze snelle groei moet je echter vooral zoeken in de uitbreiding van ons cliënteel en de grotere verkochte hoeveelheden.”

Aan concurrentie in de sector is er geen gebrek, maar Verbeke Bunkering groeit het snelst. “Met de in-line blending zijn we in de bunkermarkt uniek. Onze vlotte dienstverlening zorgt voor naambekendheid, via de mond-aan-mond reclame. Misschien is dat wel de niet minst belangrijke verklaring waarom wij zo in de lift zitten.”

PATRICK VAN GLABEKE (COMPUTER 2000) Computer 2000 heeft 25 % van de Belgisch-Luxemburgse distributiemarkt voor informaticaproducten.

MARNIX VERBEKE (VERBEKE BUNKERING) Uniek in de bunkermarkt dankzij in-line blending van brandstoffen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content