TIJDMANAGEMENT

Statussymbool

Vorige week introduceerden we boeken met verzuchtingen over een beter evenwicht tussen werk en privé-leven. In de volgende uitgaven krijgen die bespiegelingen een concreet verlengstuk: tijdmanagement anno 2001.

Veel te doen, weinig tijd: met eenvoudige wenken en lijstjes richt Denise Hulst zich op iedereen die werk en gezin daadwerkelijk wil combineren. Precies in die eenvoud ligt de kracht: je hoeft niet te zwammen over tijdmanagement, maar bruikbare tijdspaarders aan te wijzen. Spectrum, 176 blz., 440 fr.

Hoe doet ze dat?: Victoria Moran richt zich expliciet tot de ‘drukbezette vrouw’. Tijdmanagement vormt weliswaar het vertrekpunt, maar al gauw ontbolstert het boek zich veeleer in een assertiviteitscursus. Luitingh-Sijthoff, 270 blz., 495 fr.

Persoonlijk tijdmanagement: Marion Haynes, personeelsmanager bij Shell, geeft essentiële praktijktips voor onverbeterlijke tijdmorsers. Zelfs het takenrooster en de dagplanning ontbreken niet. Tijdbesparende wenken voor zakenreizigers en nuttige elektronica ronden het wat schrale boek af. Academic Service, 93 blz.

Beter organiseren: de Amerikaanse bedrijfsleider Jeff Olson kneedt een lange lijst van tips en thema’s tot een beknopte cursus. De originele aanpak die de flaptekst laat vermoeden, blijft evenwel achterwege. E-com Publishing, 95 blz.

Steeds sneller: wetenschapsjournalist James Gleick (The New York Times) observeert de obsessie met tijd monkelend. In een geraffineerde mix van ernst en ironie toont hij de absurditeit van talloze tijdmanagementtechnieken aan. Tegelijk legt hij de paradox van de postindustriële samenleving bloot: dankzij de techniek zouden we steeds meer tijd moeten krijgen, terwijl we er almaar meer tekortkomen. Lees zeker ook het hoofdstuk over het aantal werkuren, waarbij Gleick verwijst naar tijdgebrek als statussymbool. Anthos, 332 blz., 780 fr.

Werk of gekkenwerk: de Nederlandse journaliste Annegreet van Bergen verwierf ook in Vlaanderen faam met de leerzame beschrijving van haar eigen ervaring in De lessen van burn-out. Nu bundelde ze 42 columns over werk en drukte, die ze schreef voor het weekblad Elsevier. Pittig, vaak spitsvondig en steevast stevig gedocumenteerd bestrijkt ze een breed palet arbeidsthema’s met stress en tijdmanagement als dubbele rode draad. Spectrum, 176 blz., 485 fr.

Het grote boek van de rust op het werk: ook de Australiër Paul Wilson, alias de goeroe van de rust, mengt tijdmanagement en stress. Zijn oplossing ligt niet alleen in het stellen van prioriteiten, maar ook in het gebruik van rusttechnieken. Archipel, 286 blz., 799 fr. Er verscheen een iele samenvatting onder de titel Het kleine boek van de rust op het werk (250 fr.).

Luc De Decker

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content