Ten strijde tegen CO2

Eric Pompen Eric Pompen is redacteur van Moneytalk

Een betere isolatie van gebouwen leidt tot minder broeikasgassen. In zijn beleidsverklaring gaf Guy Verhofstadt daartoe een eerste aanzet. Maar waar blijft de rest?

Volgens het Kyoto Protocol moet België tegen 2010 de uitstoot van CO2 reduceren met 7,5% in vergelijking met 1990. “Dat halen we nooit,” zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw (CB). “Tenzij de vastgoedsector wordt ingeschakeld.”

De Mûelenaere betreurt dat het maatschappelijk debat over duurzame ontwikkeling zich vooral toespitst op mobiliteitsvraagstukken. Uit onderzoek blijkt echter dat niet minder dan 40% van al ons energiegebruik – dé oorzaak van de broeikasgassen – naar de verwarming en koeling van gebouwen gaat.

In zijn beleidsverklaring vorige week kende premier Guy Verhofstadt 1,5 miljard frank aan belastingverminderingen toe voor het gebruik van isolatie. Bovendien kreeg de Hoge Raad voor Financiën de opdracht nog voor het einde van het jaar een coherent systeem uit te werken dat alle aftrekposten in het onroerend goed groepeert. De Mûelenaere: “Het is de eerste maal dat de overheid een fiscaal voordeel aan bouwwerken verleent. De andere incentives zijn allemaal gekoppeld aan een hypothecaire lening en moedigen dus eerder het spaarwezen aan.”

Hoewel tevreden over de maatregel, wijst de CB-topman toch op zijn oude voorstel om de belastingverminderingen uit te breiden naar de aankoop van gronden en renovatiewerken.

Ecobonus voor de bouw

“In de strijd tegen het broeikaseffect kan de bouw een belangrijke bijdrage leveren,” zegt De Mûelenaere. “In 1990 bedroeg de CO2-uitstoot in ons land zowat 104,5 miljoen ton. Naar schatting is een kwart daarvan te wijten aan de 3,3 miljoen woningen in de drie regio’s. Bovendien blijkt uit een studie van de Koning Boudewijnstichting dat 52% van de emissies door gezinnen afkomstig is van de verwarming in deze huizen. Om een maximaal rendement in privé-woningen te halen, moeten we ons concentreren op de isolatie.”

Uit een enquête van het Wetenschappelijk Technisch Centrum voor de Bouw ( WTCB) blijkt inderdaad dat de isolatiegraad in Vlaanderen ver beneden het vereiste minimum ligt. Dus: enkel glas moeten we vervangen door hoogrendementsglas en we moeten omschakelen naar hernieuwbare energie, zoals zonne-energie. Maar particulieren zijn niet vlug geneigd te investeren in duurzaam bouwen. Het kost nog altijd iets meer dan met de klassieke technieken.

Daarom dringt de Confederatie Bouw aan op extra overheidssteun voor spaarverlichting en voor de vervanging van verwarmingsketels die meer dan twintig jaar oud zijn. Moderne installaties met hoogrendementslabels ( Optimaz, HR+ of HR-TOP) verbruiken tot 25% minder energie.

Het beloofde budget van 1,5 miljard frank voor isolatiewerken is een stap in de goede richting. “Maar wij zouden de lijn doortrekken en de ecobonus koppelen aan een energiedoorlichting. Een gediplomeerde controleur, bijvoorbeeld een architect, onderzoekt eerst de mogelijke manieren om de verwarmingsfactuur in bestaande woningen te verminderen. Het heeft namelijk geen zin veranderingswerken door te voeren als die economisch noch ecologisch zinvol zijn.”

Sinds 1 januari betaalt de Nederlandse overheid een gedeelte van de kosten van de doorlichting terug, voor zover de eigenaar het advies volgt.

eric pompen

Partner Content