Telenet is geen goudmijn

Bruno Leijnse Redacteur bij Trends

De gemeenten van de gemengde intercommunales zullen minder overhouden aan de verkoop van hun kabelnetwerk en van hun participatie in Telenet dan ze misschien wel hopen.

Dat bleek op een persconferentie van de koepel van gemengde intercommunales Intermixt over de verkoop van Telenet aan het Amerikaanse Callahan.

Onderhandelaar en expert Guy Peeters van de gemengde intercommunale Iveka zegt dat de opbrengst voor zijn gemeenten (die 80% van de aandelen in Iveka hebben) 25.000 tot 27.000 frank per abonnee zal zijn. Eventuele meerwaarden uit een latere beursintroductie zijn in dat bedrag wel niet begrepen.

Het contract met Callahan is echter zodanig opgesteld dat vooral Callahan zelf en de financiers achter Telenet dergelijke meerwaarden zullen afromen.

Voor hun 30,46% aandeel in het huidige telecombedrijf Telenet krijgen de tien gemengde intercommunales in totaal 6,5 miljard frank in cash en 11,7 miljard frank in schuldbrieven (de fameuze vendor notes). De intercommunales behouden bovendien voor een waarde van 5,4 miljard frank aan aandelen in de nieuwe Telenet-holding. Die 5,4 miljard frank is wat de GIMV en het huidige financiële consortium in Telenet aan de gemengde intercommunales zullen betalen als ze hun recht uitoefenen om die aandelen van de gemengde intercommunales over te kopen.

Die call-optie geldt ongeveer een jaar en verhoogt de eventuele meerwaarden voor de investeringsmaatschappijen bij een beursintroductie van Telenet. Callahan doet nog beter. Die groep heeft van haar kant het recht bedongen om haar belang in de uiteindelijke Telenet-holding (tegen een prijs die al is geformuleerd) via een kapitaalverhoging op te trekken van 53,5% tot 74%.

De intercommunales spelen minder op meerwaarden, dan wel op zekerheid. Zij hebben bedongen dat de eerste 3,63 miljard frank aan schuldpapier – ongeveer 31% van het totaal aan schuldpapier – die wordt terugbetaald, aan de gemeenten toekomen. Dat verlaagt hun risico. In ruil betaalt Callahan op dat schuldpapier een lagere rente. Op de vendor notes zou Callahan 12% tot 15% rente betalen, afhankelijk van de terugbetalingstermijn.

In een fundamentelere ’tweede fase’ kunnen de gemengde intercommunales tot 11 juni 2001 het recht uitoefenen om hun kabelnetwerk met zijn anderhalf miljoen abonnees voor 37,6 miljard frank aan Callahan te verkopen. Die transactie zou ongeveer vijfhonderd personeelsleden uit de kabeldistributiebedrijven naar Telenet overhevelen en Callahan het voordeel geven dat hij digitale televisie, telefonie en internet via één organisatie kan leveren. Geen vendor notes hier, maar 27,8 miljard frank in cash en 9,8 miljard frank aan aandelen van de uiteindelijke Telenet-holding.

“Wij vonden dat de telecomcrisis geen impact had op de waarde van ons netwerk en dat er daarom geen vendor notes hoefden te worden voorzien,” zegt onderhandelaar André Sarens, hoofd intercommunaal beheer en financiën bij Electrabel Distributie Vlaanderen. De gemengde intercommunales hebben tot 7 juni de tijd om in hun algemene vergaderingen de verkoop van hun netwerk aan Callahan goed te keuren. De betrokken gemeenteraden moeten daarvoor hun afgevaardigde mandateren. Als één van de intercommunales de transactie onverhoopt mocht afkeuren, dan moet er over de verkoop van de kabelnetten (niet over de verkoop van het telecombedrijf Telenet) opnieuw worden onderhandeld.

Bruno Leijnse

Partner Content