Te laat ?

Door de toenemende concurrentie werpen distributeurs en expeditiebedrijven zich op een nieuwe markt : logistieke diensten. Dat vraagt investeringen. Neemt Nederland, ten nadele van Vlaanderen, het voortouw in deze trend ?

“Nederland weet zich perfect te presenteren als Nederland Distributieland, maar dat blijft vooral een verkoopcampagne. Vlaanderen levert al jaren een logistiek concept, dus meer toegevoegde waarde bij de invoer van goederen. Het beste voorbeeld zijn de activiteiten rond General Motors in Antwerpen.”

Deze positieve boodschap komt uit onverdachte, want Nederlandse, hoek : Georges Mes was immers tot 1995 bestuurslid van het Nederlandse transportconcern Frans Maas. Sinds verleden maand is Mes vennoot van Turnpoint, een consultant voor financiële operaties. Hij werd aangetrokken door topman Erik van Herwijnen, die net als Mes ooit nog voor de transportonderneming Van Ommeren werkte.

MEGADEALS.

Volgens Georges Mes wijst alles erop dat er in de transport- en distributiesector een stijgend aantal megadeals zal plaatsvinden. Mes : “Veel transporteurs en vooral expediteurs zullen voor de keuze staan : overnemen of overgenomen worden.”

Mes kan op dat vlak bogen op een stevige expertise. Bij Maas stond hij in voor liefst zeventien overnames. In 1995 werd hij via een management buy-out topman van Bleckmann, een onderneming die logistieke diensten levert aan de confectie-industrie.

De evolutie die Mes in de distributiesector voorspelt, is een rechtstreeks gevolg van het wegvallen van de Europese douanegrenzen en de trend in de internationale bedrijfswereld om te komen tot de core business. Mes : “De expediteurs deden tot in de jaren tachtig gouden zaken met de papierwinkel die de Europese administratie met zich bracht. Toen die wegviel, wierpen verschillende ondernemingen zich opeens op de low cost, high volume-transporten. Met een typische pigcycle tot gevolg : als iedereen op dezelfde markt springt, zakt de winstmarge als een pudding in elkaar. Ter illustratie : in 1996 realiseerden de Nederlandse transporteurs een gemiddelde nettowinstmarge van 0,15 %.”

Of zoals Rolf Wittemaier, algemeen directeur van Kühne & Nagel België het uitdrukt : “Met transport alleen kan je geen geld meer verdienen. Men tracht elkaar de kaas van het brood te halen, en in vele gevallen is er zelfs geen kaas meer.”

De concurrentiedruk en de algemene trend naar lagere winstmarges zullen vreemd genoeg gepaard gaan met een omzetgroei. Ondernemingen vragen dat expediteurs en transporteurs zich omvormen tot allesomvattende netwerken die de hele logistieke afwerking voor hun rekening nemen. Naast vervoer en overslag worden stockage, verpakking, kwaliteitscontrole en zelfs klantenrelaties meer en meer uitbesteed aan derden.

Volgens een recente studie van het New Yorkse onderzoeksbureau Mercer Management Consulting wordt de logistieke dienstverlening “een van de sterkste groeisectoren in de wereld”. De studie merkt op dat 70 % van de Europese, grote logistieke dienstverleners werkt aan een wereldstrategie. Matty Vanderbroeck, de Nederlandse vice-president van Mercer, coördineerde de studie vanuit Londen. Hij zegt : “Bij de overschakeling van lowtech- naar hightechdiensten in de distributie zijn twee factoren van levensbelang : investeringen in informatica en (bijgevolg) een noodzakelijke omzetverhoging om die kosten te recupereren. Een aantal ondernemingen is er rijp voor. Wie niet volgt, zal in de problemen geraken.”

ONVOLDOENDE KENNIS.

Verleden maand signaleerde directeur Willemse van de Nederlandse winkelketen Albert Heijn op een congres in Amsterdam dat het “in Nederland aan logistieke kennis ontbreekt”.

“Hetzelfde geldt voor Vlaanderen,” aldus Georges Mes (Turnpoint). “De voorsprong die in de jaren zestig en zeventig werd opgebouwd, dreigt verloren te gaan. Op enkele grote jongens na, zoals Katoen Natie, zouden de meeste logistieke ondernemingen de boot kunnen missen. Het gevolg : als niet wordt gereageerd, zullen global companies, zoals Danzas en Kühne & Nagel, op termijn hun plaats innemen.”

Vandaar dat Turnpoint verwacht dat er zich de komende jaren een aantal herschikkingen zal voordoen. “Kmo’s hebben niet het geld, de expertise (op het vlak van goederen-, informatie- én geldstromen) of het strategisch inzicht om te investeren in nieuwe technologieën om zich uit te bouwen tot allesomvattende logistieke dienstverleners,” voorspelt Mes. “In Nederland stellen we vast dat een aantal kmo’s zoals het samenwerkingsverband ABX Nederland zich groepeert en zo de krachten bundelt.”

Mes vreest dat de Belgische ondernemers te laat op deze trend zullen antwoorden. “Nederland reageerde snel, onder meer met de actie Nederland Distributieland,” aldus Peter De Waele van Turnpoint Belgium. “De privé-sector schakelde over op vraag van de klanten. Maar Belgische ondernemers zijn in vergelijking met Nederlanders in het algemeen weinig expansief en eerder naar binnen gekeerd. Ik hoop desondanks dat ze hun bedrijfsactiviteiten (via overnames of samenwerkingsverbanden) zullen uitbreiden. Ze zullen zich hoedanook over hun toekomst moeten beraden.”

HBR

GEORGE MES (TURNPOINT) Belgische distributeurs reageren te laat op de herstructurering van de transportsector.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content