‘Taxivervoer kan goedkoper’

Eindelijk komt Uber ook naar Vlaanderen. Nog altijd roept dat verzet op. Onder meer bij de Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen), die het opnam voor de taxisector. De econoom Ive Marx (UAntwerpen) roept op het argument van de sociale dumping in de deeleconomie omzichtig te gebruiken.

Is het verzet tegen Uber een achterhoedegevecht?

IVE MARX. “Dat weet ik niet, maar we moet er wel voor opletten onder het motto van sociale dumping te vechten voor de taxisector. In dat debat mis ik de bekommernis voor betaalbaar vervoer voor alle burgers. Waar geen betaalbaar openbaar vervoer is, zijn de taxidiensten in België niet altijd een alternatief. Ze zijn zwaar gereguleerd en behoorlijk duur voor mensen met een lager inkomen. Taxicheques zijn maar heel beperkt een sociale correctie. Ik wil niet de pleitbezorger van Uber of andere deelplatformen zijn, maar ik vind wel dat meer openheid van geest nodig is. Het loont de moeite eens te bekijken hoe deelplatformdiensten in het buitenland werken.”

De sociale ongelijkheid van de hoge tarieven is groter dan de uitbuiting van chauffeurs die werken als schijnzelfstandigen?

MARX. “Ik denk het wel. Zoals vaak in België is het belang van een kleine lobbygroep groot, terwijl de kosten voor dat voordeel breed worden uitgesmeerd. Hier zijn dat de vervoerstarieven die hoger liggen dan ze zouden kunnen zijn. De ervaring in andere landen leert dat het taxivervoer goedkoper kan. Daar ligt een maatschappelijk belang.”

Die discussie over sociale dumping wordt toch niet alleen hier gevoerd? Na gerechtelijke uitspraken over het statuut van de chauffeurs van deelplatformen is in de Verenigde Staten beslist dat ze wel degelijk als onderaannemers mogen worden beschouwd.

MARX. “Klopt. Uber zegt dat het enkel een digitaal platform is, dat mensen die een ritje nodig hebben samenbrengt met wie een zitje aanbiedt. Wellicht is het niet zo eenvoudig en is Uber toch meer een alternatieve taxidienst. Ik pleit zeker niet voor vrijheid, blijheid. Zoals alle economische activiteiten moet er ook voor deelplatformen een goed beleidskader zijn. Je wilt niet dat een nieuwe speler de markt ontwricht met lagere tarieven, om daarna vanuit een machtige marktpositie de tarieven weer op te trekken.

“Zulke deelplatformen maken het best deel uit van een ecosysteem, zoals in New York. Daar is een uitgebouwd metronet en bestaan Uber, Lyft en reguliere taxi’s naast elkaar. Voor veel chauffeurs is het echt een bijverdienste, waarmee ze kunnen stoppen als ze dat willen. Dat deeltaxi’s een sector wegvegen met sociale dumping, vind ik dan ook te kort door de bocht.”

Het Grondwettelijk Hof besliste wel de regeling van het onbelast bijklussen af te voeren.

MARX. “Uiteraard is het belangrijk dat mensen sociale bijdragen betalen op hun verdiensten uit deelplatformen. De klassieke Belgische truc om onze hoge sociale lasten te ontlopen door in bepaalde segmenten uitzonderingen te creëren, is nefast. Als een deeleconomie ontstaat, is het logisch dat daarin ook belastingen en sociale lasten worden betaald.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content