Taaltest is geen mirakeloplossing

Roeland Byl

NIETS ZO BELANGRIJK voor kwalitatief onderwijs als kennis van de taal waarin wordt onderwezen. Daarom lijkt het een lovenswaardig idee van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om bepaalde kleuters na een taalscreening een intensief taalbad te geven. Een mirakeloplossing is het zeker niet. Weyts’ voorstel beoogt kinderen in het eerste leerjaar te laten starten met voldoende kennis van het Nederlands. Gebrekkige talenkennis leidt in heel wat gevallen tot leerachterstand. Als een aanzienlijk deel van een klas kampt met taalachterstand, heeft dat ook impact op de kwaliteit van de lessen. Dat heeft twee gevolgen: een te groot aantal jongeren verlaat de school zonder diploma, terwijl de dalende scores in begrijpend lezen tot ongerustheid over de kwaliteit van het Vlaams onderwijs leiden.

De leerplicht vervroegen was misschien eenvoudiger, efficiënter en minder stigmatiserend.

Een taalbadklas moet daarin volgens de minister verandering brengen. De meningen over het effect daarvan zijn verdeeld. Er zijn zowel academici die verwijzen naar Nederland, waar het werkt, als experts die beweren dat kinderen met taalachterstand afzonderen, voor een tragere taalontwikkeling zorgt.

De Vlaamse regering heeft de vrije schoolkeuze opnieuw naar voren geschoven als prioriteit. Het leidt ongetwijfeld tot meer concentratiescholen. Je kunt je afvragen wat een taalbadklas in die context wijzigt aan het leerklimaat. Kleuters een taaltest afnemen zou weleens een overbodige momentopname kunnen zijn. Zou de kleuterjuf niet autonoom kunnen oordelen wie extra aandacht nodig heeft om zijn taalachterstand weg te werken? De leerplicht vervroegen was misschien eenvoudiger, efficiënter en minder stigmatiserend dan een taalscreening voor kleuters.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content