Succesvol beleggen in Europese aandelen

Beleggen in Europa heeft zeker wel zin.

Maar 2009 was een gemakkelijk beursjaar omdat nagenoeg alle sectoren in de lift zaten. In 2010 zal het door de cyclische sectoren moeilijker zijn om de juiste beleggingsbeslissingen te nemen. Er zullen uiteraard wel aandelen zijn die stijgen, maar het zal belangrijk zijn om uw beleggingen met zorg te kiezen als u niet teleurgesteld wilt worden.

Franz Wenzel ziet voor 2010 meerdere sectoren die zullen uitblinken:

> gezondheidszorg: deze sector is goedkoop en zou moeten kunnen profiteren van fusies en overnames;

> de nutssector: deze sector bleef achter in 2009 en zou zich in 2010 dan ook verder moeten kunnen ontplooien;

> aandelen met een hoog dividend: liet men in 2009 wat links liggen, maar zouden in 2010 opnieuw op de voorgrond komen. Positieve verrassingen op dividendvlak mogen zeker niet worden uitgesloten.

Hij mijdt echter zuiver cyclische sectoren zoals:

> de grondstoffen: die zijn al correct gewaardeerd;

> industriële aandelen, met uitzondering van deze die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van het herstel van de kapitaalinvesteringen;

> consumptiegoederen: bijvoorbeeld de autosector, die niet langer zal kunnen profiteren van de premies die overheden bieden wanneer men een nieuwe wagen koopt.

Een essentieel element in de denkoefening van Axa IM wat de toewijzing van activa betreft, is de terugkeer in 2010 van investeringen van ondernemingen in hun productieapparaat. In 2009 concentreerden ze zich vooral op het zoveel mogelijk terugdringen van de kosten om ondanks de zeer moeilijke marktomstandigheden de schade te beperken en winst te kunnen maken. 2009 was dan ook een jaar ‘zonder’ bedrijfsinvesteringen.

Dankzij besparingen op de kosten en de kapitaalvorming binnen de bedrijven zijn de balansen nu rijk aan cash. De ondernemingen hebben nu meerdere mogelijkheden om dat geld zo goed mogelijk te gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld hun aandeelhouders een hoger dividend uitbetalen. Een andere mogelijkheid is dat ze hun productieapparaat vernieuwen om de productie te verbeteren. Ten slotte zullen die liquiditeiten er ook voor zorgen dat er meer fusies en overnames komen, zeker omdat er nog koopjes kunnen worden gedaan. “De sectoren die het meest in aanmerking komen voor fusies en overnames, zijn grondstoffen, industrie, de financials en telecom. In de farmaceutische sector is die consolidatiebeweging al op gang gekomen, maar is ze zeker nog niet voorbij”, zo stelt Franz Wenzel.

Fusies en overnames is ook wat Frédéric Buzaré voor 2010 voor ogen heeft. “In Europa zijn er drie types sectoren die hun toevlucht zouden kunnen zoeken tot fusies en overnames. Om te beginnen zijn er deze die onder de crisis te lijden hadden en zichzelf grondig zullen moeten hervormen, zoals de autosector, de technologiesector en de sector van de halfgeleiders. Daarnaast zijn er een heleboel sectoren die nog sterk gefragmenteerd zijn. Dat is bijvoorbeeld zo bij de farmasector, waar de concentratie zal moeten toenemen wil men nog vooruitgang boeken. Ten slotte zijn er ook nog de meer mature sectoren, waar de groei op een externe manier zal moeten gebeuren. Een voorbeeld daarvan is de sector van de consumptiegoederen, waar de golf fusies en overnames al begonnen is met Cadbury”, aldus de strateeg van Dexia.

Frédéric Buzaré mikt eveneens op de terugkeer van aandelen met een hoog dividend en hoopt dat ook de groeiaandelen van goede kwaliteit, die binnen hun segment een dominante positie innemen, in 2010 aan bod zullen komen.

Samengevat geeft hij bij zijn allocatie van activa de voorkeur aan:

> sectoren waarbinnen fusies en overnames te verwachten vallen;

> groeiaandelen van goede kwaliteit;

> aandelen met een hoog dividend, zoals de telecomsector.

Ook bij Pictet staan het thema van de fusies en overnames en aandelen met een hoog dividend op de agenda voor 2010. Maar in tegenstelling tot zijn collega’s bij Dexia en Axa IM heeft Alexandre Tavazzi geen voorkeursector om op die thema’s in te spelen. “In alle sectoren kan er wel een groep gevonden worden die veel cash heeft waarmee ze een concurrent kan overnemen om vooruitgang te boeken. We zitten in een stockpickingmarkt en dat is belangrijk. De beleggers moeten op zoek gaan naar die ondernemingen die het best in staat zullen zijn om snel te reageren op een toenemende vraag. Wat dat betreft, hebben wij een voorkeur voor bedrijven van een zekere omvang die een beroep konden doen op de kredietmarkt om hun kassen te spijzen en die vandaag in staat zijn om snel te reageren op een vollopend orderboekje. Kleine en middelgrote ondernemingen echter zagen hun toegang tot krediet afgesloten en zullen het moeilijker hebben om hun voorraden weer aan te vullen en een stijgende vraag aan te kunnen”, zo stelt Alexandre Tavazzi. In dat kader heeft hij wel een kleine voorkeur voor een aantal sectoren:

> de industriële sector, met de zware industrie, die zal kunnen profiteren van nieuwe bedrijfsinvesteringen;

> de bedrijven die het sterkst zijn blootgesteld aan de opkomende markten en die dus van de groei daarvan zullen kunnen profiteren;

> de autosector, waar de productie zou moeten hervatten nu de fase van voorraadafbouw achter de rug is;

> de grondstoffen, waar meer vraag naar zal zijn wanneer de productie hervat wordt.

Luke Stellini, productspecialist van het team Europese aandelen bij Invesco Perpetual, denkt er anders over. Voor hem zal beleggen in Europa in 2010 niet verschillen van beleggen in Europa in 2009, 2008 of 2007. Het blijft een kwestie van waardering. “Wij zoeken eenvoudigweg de kwaliteitssectoren die de beste prijs bieden”, zo verklaart hij. Daar vallen vandaag onder andere farma, telecom, de distributeurs en voedingsproducenten onder. In dat opzicht mikt de specialist van Invesco op een sectorwissel in de portefeuilles van de beleggers, die in 2009 focusten op meer cyclische sectoren zoals grondstoffen en industrie.

Vanuit sectoraal standpunt is hij in Europa onder andere blootgesteld aan:

> lucht- en ruimtevaart;

> de bouw, omdat hij ervan overtuigd is dat de USD in 2010 zal herstellen;

> gezondheidszorg, met aandelen als Novartis, Glaxo en Astra. (C)

Door Karine Huet

“Het scenario van een V-vormig herstel zal zich niet voltrekken. De schulden van de Europese landen zijn zo hoog dat de groei de komende jaren maar zwak zal zijn.” Luke Stellini

“Beleggen in Europa in 2010 zal niet verschillen van beleggen in Europa in 2009, 2008 of 2007. Het blijft een kwestie van waardering.” Luke Stellini

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content