Succes onder voorbehoud

Luc Huysmans senior writer bij Trends

Het trackrecord van Groep De Beukelaar op de beurs is opmerkelijk. Niet alleen omdat het bedrijf van Maurice De Velder vorig jaar de sterkste stijger was op de Brusselse beursvloer. Ook omdat de commissaris-revisor tot nu toe bij elke neergelegde jaarrekening sinds 1996 voorbehoud maakte.

Echt zorgen maakt Groep De Beukelaar, dat vanaf 15 juni 2001 als Think-Media door het leven zal gaan, zich niet om het voorbehoud. “Dat overkomt de jongste maanden wel meer bedrijven,” zegt secretaris-generaal Frank Van Damme.

Het voorbehoud dat bedrijfsrevisor Hugo Van Geet bij de cijfers over 2000 maakte, slaat op de 33,3%-participatie in Imagination In Motion (IIM). Dat bedrijf is gespecialiseerd in driedimensionele animatie en programmatie, en heeft met Twentieth Century Fox een betalende optie (tot nu toe tweemaal 6 miljoen frank) om een animatiefilm ( Raptoms, waarde 1,2 miljard frank) in te blikken. Maar het project bleef aanslepen, terwijl de kosten zich opstapelden. Vorig jaar kelderde de omzet van 51,3 naar 31,1 miljoen frank, terwijl de cashflow van -29,5 naar -72,2 miljoen evolueerde. Het eigen vermogen (-25,9 miljoen frank in 1999) werd in 2000 met 44 miljoen verhoogd, maar blijft door verdere verliezen negatief.

Volgens Van Geet moest de participatie worden geconsolideerd – overigens in tegenstelling tot in 1999, toen De Beukelaar nog een belang van 40% in IIM had. Wel merkt een analist op dat een bedrijfsrevisor zelden over één nacht ijs gaat bij het uitspreken van een voorbehoud. “Je riskeert de relatie met je klant ernstig te verzuren.”

Groep De Beukelaar zou het zich kunnen permitteren om IIM te consolideren. De nettowinst (51,4 miljoen frank in 2000) zou een serieuze klap krijgen, maar nog steeds hoger liggen dan de 11,5 miljoen van 1999. De ratio cashflow (118,7 miljoen) op omzet (602 miljoen), een graadmeter voor de rentabiliteit, zou bij consolidatie van 19,9% dalen naar 15,9%. Dat is ook niet bepaald rampzalig.

Toch neemt Van Damme er liever het risico op imagoverlies bij. “Het is een kwestie van principes. Voor ons is IIM een belang dat we verder afbouwen: wij zijn een handelsmaatschappij, geen ontwikkelaars van technologie.”

Het is de eerste keer dat Van Geet vindt dat IIM, een uit 1996 daterende participatie, moest worden geconsolideerd. Ook in 1999 werd het bedrijf niet meer opgenomen in de consolidatiekring, hoewel het vooral het nettoresultaat van de groep veel meer zou hebben geschaad.

Dit jaar vermeldt Van Geet – voor het eerst sinds het jaarverslag 1996 – geen voorbehoud bij de participaties die vooral via vastgoeddochter DB Invest werden aangehouden. De reden is waarschijnlijk dat DB Invest in de etalage staat.

De aankoopwaarde van de bewuste deelnemingen lag een stuk hoger dan de waarde die op basis van het eigen vermogen van die bedrijven in de boeken mocht staan. Dat goodwill-element – 149 miljoen frank in 1996, 174 miljoen in 1997, en nog steeds 140 miljoen in 1999 – moest worden uitgedrukt in een minwaarde, vond Van Geet. Dat blijkt ook uit het eigen vermogen van De Beukelaar. Geconsolideerd was dat 281 miljoen frank in 1999, niet geconsolideerd 435 miljoen, of 154 miljoen meer.

foto FOTO UIT KNACK 13, 28 maart 2001, p.38

Luc Huysmans

Partner Content