Strijd rond receptiekosten onbeslecht

De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog.

www.fiscoloog.be

Zijn receptiekosten die in het kader van een publicitair evenement worden gemaakt, volledig als beroepskosten aftrekbaar? Het Hof van Cassatie moet de knoop doorhakken.

Btw-plichtigen kunnen de btw die zij betalen aan hun leveranciers volledig recupereren. Maar op die regel bestaan uitzonderingen. Zo is elke recuperatie uitgesloten voor de btw op ‘kosten van onthaal’.

Wat zijn ‘kosten van onthaal’? Als een bedrijf iets te vieren heeft en daarom een receptie organiseert voor vrienden en kennissen, gaat het ongetwijfeld om kosten van ‘onthaal’. De btw die het bedrijf betaalt, is dan niet recupereerbaar.

Maar wat als een btw-plichtige een evenement organiseert ter promotie van de verkoop van zijn producten? Het schoolvoorbeeld is dat van een autodealer die opendeurdagen houdt, niet om het publiek te amuseren, maar om zo veel mogelijk auto’s te verkopen. Zijn de kosten die hij daarvoor maakt dan ook nog kosten van ‘onthaal’, of gaat het om publiciteitsuitgaven? Het antwoord scheelt een hele slok op de borrel. Als het om ‘kosten van onthaal’ gaat, kan hij de betaalde btw niet recupereren. Gaat het daarentegen om ‘publiciteitskosten’, dan is er geen beperking. De betaalde btw is dan volledig recupereerbaar.

De belastingadministratie heeft lang vastgehouden aan het standpunt dat kosten van onthaal die gemaakt worden in het kader van een publicitair evenement, hun karakter van ‘kosten van onthaal’ behouden, en dat de btw dus niet voor recuperatie in aanmerking komt. Maar het Hof van Cassatie oordeelde daar verschillende jaren geleden anders over. De fiscus heeft zich daarbij neergelegd. Sindsdien aanvaardt hij ook dat bij kosten van onthaal die gemaakt worden ter promotie van producten, het in feite om publiciteitskosten gaat, en dat de btw dus wel voor recuperatie in aanmerking komt.

Maar de fiscus heeft de strijdbijl nog niet volledig begraven. Onder de gemaakte kosten zitten meestal ook cateringkosten. Daarvoor geldt een specifieke uitsluiting. De belastingadministratie meent daarom dat wanneer kosten van onthaal gemaakt worden in het kader van een publicitair evenement, de btw op de daarin begrepen cateringkosten toch niet recupereerbaar is.

Maar of de fiscus dat standpunt kan blijven volhouden, is lang niet zeker. Het Hof van Cassatie heeft hem op dit punt al twee keer teruggefloten.

Het probleem stelt zich niet alleen voor de btw, maar ook voor de inkomstenbelasting. Hier spreekt men niet van kosten van ‘onthaal’, maar wel van ‘receptiekosten’. Die zijn slechts voor de helft als beroepskosten aftrekbaar.

In de praktijk heeft men zich afgevraagd of ook deze aftrekbeperking achterwege kan blijven als zulke ‘receptiekosten’ gemaakt worden ter promotie van producten, en het dus eigenlijk om ‘publiciteitskosten’ gaat.

De fiscus vindt van niet. Maar veel belastingplichtigen zijn het daar niet mee eens en hebben de strijd aangebonden. De uitkomst is voorlopig onbeslist. De rechtspraak is verdeeld. Nu eens krijgt de belastingplichtige gelijk, dan weer de fiscus. Op het niveau van de hoven van beroep is de stand ‘1-1’. Het hof van beroep in Gent oordeelde in het voordeel van de belastingplichtige. Maar onlangs raakte een arrest bekend van het hof van beroep in Brussel dat op zijn beurt de kaart trok van de fiscus.

De discussie is niet oninteressant. Ten gronde gaat het om de vraag of men rekening mag houden met de bedoeling die achter het maken van de kosten zit, dan wel of men enkel rekening mag houden met de ‘aard’ van de kosten. In het laatste geval kunnen bijvoorbeeld cateringkosten enkel zijn wat ze zijn: kosten voor eten en drinken. In het eerste geval kunnen zij – wanneer zij gemaakt zijn in het kader van een publicitair evenement – ook als ‘publiciteitskosten’ aangezien worden. Dat opent de poort naar de volledige aftrek ervan.

Zoals gezegd, is de rechtspraak verdeeld. Dus is het wachten op het oordeel van het Hof van Cassatie. In de hoop dat dat voordelig is voor de belastingplichtige, en dat de fiscus zich daarbij wil neerleggen.

JAN VAN DYCK

Receptiekosten met een publicitair karakter kunnen misschien toch volledig aftrekbaar zijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content