Strengere controle op Indiase informatici?

Brussel wil de toevloed van Indiase informatici beperken. Agoria, de Belgische multisectorfederatie van de technologische industrie, reageert. Sinds 1993 gingen 710 Indiase informatici in Brusselse bedrijven aan de slag, terwijl 1782 lokale informatici er geen werk vinden (in Vlaanderen werden aan hooggeschoolde Indiërs 536 tijdelijke arbeidskaarten B uitgereikt). Wat vindt Agoria van de tegenmaatregelen van de Brusselse administratie omdat het aantal Indiase informatici te snel zou toenemen?

1. Drastische verhoging van het minimum maandloon (nu nog 2317,60 euro bruto).

Agoria: “We zijn radicaal tegen. Omdat we zoveel mogelijk gekwalificeerde informatici moeten kunnen aantrekken en omwille van het perverse effect op andere sectoren, zoals lassers, voor wie we ook meer zullen moeten gaan betalen.”

2. Met India conventies afsluiten voor detachering van informatici.

Agoria: “India is er niet klaar voor, want het heeft nog geen systeem van sociale zekerheid dat ver genoeg gaat.”

3. Strengere controles door de administratie op de arbeidssituatie (rechtstreekse of indirecte tewerkstelling op uitnodiging met ‘business-visa’ of geplaatst via gespecialiseerde kantoren?).

Agoria: “Laat ze eerder onderzoeken waarom werklozen niet aan een job geraken.”

4. Nagaan of informaticabedrijven niet onder een gemengd beheer van de arbeidsmarkt moeten vallen (overeenkomstig de ordonnantie van 26 juni 2003).

Agoria: “Het is waarschijnlijk te ver gezocht om informaticabedrijven te beschouwen als interim-kantoren.”

5. De BGDA zal moeilijk in te vullen functies voor informatici beter in kaart brengen (zoals in de horeca).

Agoria: “Zeer goed. De Brusselse arbeidsdienst moet nog heel wat inspanningen doen om zijn database te professionaliseren. Wij weten bijvoorbeeld dat van de 1700 werkloze informatici in Brussel, er slechts 300 inzetbaar zijn. Hetzelfde geldt voor lassers. Van de 1000 ingeschrevenen bij de BGDA zijn er slechts 100 gekwalificeerd. En dan nog, na bijscholing.”

6. Werkgevers worden gevraagd voorrang te geven aan lokale werkzoekenden.

Agoria: “Werkgevers kiezen voor de beste kandidaten, welke ook hun oorsprong moge zijn.”

7. Brussel start met gespecialiseerde ICT-centra die vraag en aanbodop elkaar afstemmen (voor onderhoudstechnici, programmeurs en informatica-analisten).

Agoria: “Met die ICT-centra gaat het de goede kant op.”

Dominique Michel, secretaris-generaal van Agoria, beklemtoont dat dergelijke initiatieven niet door één gewest gelanceerd kunnen worden. “Maar de adviesraad voor Tewerkstelling van Buitenlandse Werknemers is sinds 2004 niet meer bijeengekomen, omdat men het maar niet eens geraakt over een nieuwe voorzitter.”

E.B.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content