Storm met overlast

Jan Roodhooft Advocaat

Bent u aansprakelijk als tijdens een storm een dakpan van uw huis waait en schade veroorzaakt bij de buren?

Stormen zijn van alle seizoenen. Door de opwarming van de aarde krijgen we er in de toekomst wellicht nog meer mee te maken. Veroorzaakt een storm schade aan uw woning, dan kunt u een beroep doen op uw woningverzekering — ook wel de brandverzekering genoemd. Dat is het geval als uw dak deels wegwaait of als een schoorsteen naar beneden stort. De woningverzekering bevat een verplichte waarborg voor stormschade die is inbegrepen bij de woningverzekering.

Volgens de wet is er sprake van een storm vanaf een windkracht van 100 kilometer per uur. Sommige verzekeraars bieden een uitgebreidere dekking aan, bijvoorbeeld voor windstoten vanaf 80 kilometer per uur.

Schade aan goederen die buiten staan — zoals tuinmeubelen en parasols — is meestal niet gedekt. De meeste verzekeraars gaan ervan uit dat u het nodige had kunnen doen om die zaken in veiligheid te brengen. Kijk uw polisvoorwaarden na, om te zien hoever uw dekking reikt.

Het Rampenfonds

Omdat de woningverzekering niet wettelijk verplicht is, zijn sommige eigenaars van een woning niet gedekt tegen stormschade. Hebt u geen verzekering, dan draait u zelf op voor de kosten. Er geldt een uitzondering als de storm officieel wordt erkend als ramp. In dat geval kunt u mogelijk een vergoeding krijgen van het Rampenfonds. Vooraleer u die krijgt, moet u een hele procedure doorlopen. Meer informatie daarover vindt u op de website van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Werd de schade veroorzaakt doordat een aannemer werken aan uw huis onzorgvuldig heeft uitgevoerd, dan kunt u hem aansprakelijk stellen. Denk bijvoorbeeld aan een dakdekker die dakpannen foutief heeft geplaatst.

Schade bij de buren

Lijden uw buren schade doordat er tijdens een storm pannen van uw huis vliegen of er een boom in uw tuin omvalt, dan zal de buur vermoedelijk eerst zijn woningverzekeraar aanspreken. Zijn verzekeraar komt dan wellicht later bij u aankloppen. Als eigenaar van de boom of de dakpannen bent u aansprakelijk voor de schade bij uw buren. Het is dan ook belangrijk dat u daartegen verzekerd bent. Vaak vergoedt uw woningverzekeraar de schade van uw buur. Ook uw familiale verzekering keert mogelijk een bedrag uit.

U bent niet aansprakelijk als de schade te wijten is aan overmacht. Windsnelheden van 100 à 120 kilometer per uur gelden volgens de rechtspraak niet als overmacht. Bij fouten van een aannemer kunt u hem aansprakelijk stellen voor de schade.

Schade aan uw auto

Valt door een storm een boom, een tak of een dakpan op uw wagen, dan wordt de schade vergoed door uw autoverzekeraar, tenminste als u een omniumverzekering of een beperkte omnium hebt. Hebt u die niet, dan hangt het ervan af of de wind een geval van overmacht was. Is dat niet het geval, dan kunt u de eigenaar van de boom of de woning aansprakelijk stellen. Die is wellicht voor die schade verzekerd. Is er sprake van overmacht, dan draait u op voor de schade, tenzij het Rampenfonds een vergoeding uitkeert.

Bij een discussie over wie aansprakelijk is, kunt u eventueel een beroep doen op de rechtsbijstandsdekking van uw autoverzekeraar.

Kosten terugvorderen

Loopt uw woning stormschade op, dan kunt u de herstellingskosten terugvorderen van uw verzekeraar. Bovendien kunt u vragen dat hij de kosten terugbetaalt van de dringende ingrepen die u hebt gedaan om de schade te beperken, ook als die weinig hebben geholpen. Werd uw woning onbewoonbaar door de stormschade, dan worden ook uw huisvestingskosten vergoed. In heel wat polissen wordt die vergoeding beperkt tot drie maanden na het schadegeval.

Houd er rekening mee dat u veelal een franchise moet betalen. Hoeveel die bedraagt, staat in uw polisvoorwaarden; vaak gaat het om 250 euro. Zorg er ook voor dat u niet bent onderverzekerd. Is dat het geval, dan vermindert de verzekeraar de uitkering evenredig.

Een tegenexpert

Bij een schadegeval kunt u een beroep doen op een tegenexpert. De kosten van die expert worden ten laste genomen door uw verzekeraar. U mag daarbij zelf kiezen wie u als deskundige aanwijst. U hoeft dus niet akkoord te gaan met de persoon die de makelaar of de verzekeraar voorstelt.

Zeker bij een belangrijk schadegeval is het nuttig een tegenexpert in de arm te nemen. Doe dat dadelijk na het schadegeval. De tegenexpert kan helpen een schadedossier op te stellen tegen het moment dat de expert van de verzekering ter plaatse komt. Hij kan u ook helpen onderhandelen met de verzekeraar en u adviseren over de voorgestelde regeling.

JAN ROODHOOFT

Bij een belangrijk schadegeval is het nuttig een tegenexpert in de arm te nemen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content