S&P-RATING BRUSSEL

POLITIEK GEKLEURD ?

Het kabinet van Jos Chabert, lid van de Brusselse gewestexecutieve en verantwoordelijk voor de begroting,

triomfeerde. Standard & Poor’s kende het gewest immers een AA-rating toe. Brussel zit daarmee wel net ónder het Vlaamse niveau, dat een AA+-rating kreeg. De Waalse regering opteerde voor Moody’s dat een Aa3 toekende. Dit komt overeen met de AA- van S&P. Brussel situeert zich dus tussen Vlaanderen en Wallonië.

“Onze begroting is in orde,” aldus kabinetsattaché Paul Delva. “Onze minister kreeg van de oppositie steeds kritiek op zijn beleid. Die kritiek is nu weerlegd door een gerenommeerd Amerikaans bedrijf.”

Brussel moest 1,2 miljoen frank betalen om de rating te verkrijgen. Voorts telt het gewest elk jaar meer dan 800.000 frank neer voor een actualisering. Zo’n rating geldt vooral voor internationale kapitaalmarkten, waarop Brussel tot nog toe amper een beroep deed. “Met deze rating bevestigen we de solide faam van Brussel,” zegt Delva. “Momenteel heeft de rating relatief weinig financiële impact, omdat we een beroep doen op Belgische banken. Maar het versterkt onze onderhandelingspositie hoe dan ook.”

Blijft de vraag in hoeverre Brussel zijn kredietwaardigheid op hetzelfde peil kan houden als de 2 miljard frank steun, die het gewest ontvangt van de federale staat (tegen de principes van de Financieringwet in) zou wegvallen. “Dit is ondenkbaar,” schrikt de woordvoerder van het kabinet-Chabert. “Deze steun is broodnodig. Het wegvallen zou onze financiële situatie erg negatief beïnvloeden. Wat niet wegneemt dat 2 miljard extra op 52 miljard inkomsten relatief beperkt is. De tussenkomst moet trouwens omhoog, gezien onze hoofdstedelijke functie. Dat dossier zal na het aflopen van de Financieringswet in 1999 op tafel komen. We zouden dan bijvoorbeeld kunnen vragen dat de vennootschapsbelasting wordt geregionaliseerd.”

Delva : “Brussel zou, gezien het veel hoofdzetels van bedrijven telt, winnen bij zo’n scenario.” Maar stel dat Vlaanderen en Wallonië in dat geval decreteren dat de hoofdzetel van een bedrijf moet gevestigd zijn op de plaats waar de belangrijkste activiteiten plaatsvinden ? “Dan nog zullen dienstenbedrijven opteren voor Brussel,” aldus Delva.

Dit is een erg optimistische instelling. Fiscalisten hebben immers de neiging de bedrijfszetel te verplaatsen naar de regio met de minste lasten. Meestal is dit ook de meest welvarende regio. In de Belgische context is dit, zoals onder meer blijkt uit de hogere S&P-rating, Vlaanderen.

JOS CHABERT (BRUSSELSE GEWESTEXECUTIEVE) S&P-rating weerlegt kritiek van de oppositie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content