Silver Wheaton

Binnen de categorie van de streamingbedrijven neemt het Canadese Silver Wheaton (SLW) een vooraanstaande plaats in. Bij dit bedrijfsmodel worden overeenkomsten gesloten om (een deel van) de toekomstige opbrengst van een bepaalde mijn te kopen. Bij het afsluiten van de deal betaalt SLW een afgesproken som en bij de start van de leveringen volgt nog een betaling. Het bedrijf concentreerde zich aanvankelijk op zilver, maar intussen is het aandeel van goud in de totale groepsinkomsten al opgelopen tot 37 %. Tegen 2019 zal dat nog verder toenemen tot 43 %. Het zilver en goud dat wordt aangekocht, wordt meestal als bijproduct van basismetalen gewonnen.

SLW heeft 22 lopende afnameovereenkomsten en investeerde daarnaast ook in zeven ontwikkelingsprojecten. Belangrijke partners zijn, onder meer, Goldcorp, Barrick, Lundin Mining, Primero Mining, Glencore en Vale. 2015 was operationeel een recordjaar dankzij de toevoeging van enkele grote streamingovereenkomsten. SLW produceerde over het volledige boekjaar 47,7 miljoen ounce zilverequivalent (30,7 miljoen ounce zilver en 228.800 ounce goud), 35 % meer dan een jaar eerder. De verkochte hoeveelheid kwam met 41,6 miljoen ounce ruim een kwart hoger uit dan een jaar eerder. Toch bleef de omzetstijging door de lagere goud- en zilverprijzen beperkt tot amper 5 %. De aangepaste nettowinst lag met 210,4 miljoen USD 22 % lager dan een jaar eerder. Dit jaar zal de productie op 54 miljoen ounce zilverequivalent uitkomen en voor de komende vijf jaar wordt op gemiddeld 52 miljoen ounce gerekend.

Intussen blijft het belastinggeschil met de Canadese overheid wel als een donkere schaduw boven SLW hangen. Door het werken met buitenlandse dochtermaatschappijen wordt de aldaar behaalde winst in dat land belast. De Canadese belastingautoriteiten gaan niet akkoord. De verschuldigde belasting zou 201 miljoen CAD bedragen. SLW startte een beroepsprocedure maar is wettelijk verplicht om de helft van het verschuldigde bedrag (191,7 miljoen CAD) over te maken. Gelukkig volstaat een bankwaarborg. Meer dan waarschijnlijk volgt er een minnelijke schikking. In het slechtste geval moet SLW het systeem met buitenlandse dochtermaatschappijen opdoeken.

De groep keert een vijfde van de gemiddelde operationele kasstroom van de afgelopen vier kwartalen uit. De operationele kasstroom bleef tijdens het boekjaar 2015 op jaarbasis zo goed als ongewijzigd op 431,4 miljoen USD. Dat levert voor de aandeelhouders een kwartaaldividend van 5 dollarcent per aandeel op. SLW kreeg in september ook de toestemming om tot 5 % van het aantal uitstaande aandelen in te kopen. Tot nog toe kocht de groep al 0,7 % van het aantal uitstaande aandelen in. SLW sloot het boekjaar af met 103 miljoen USD aan liquiditeiten. Een openstaande kredietlijn waaruit nog 1,47 miljard USD kan worden geput, werd onlangs verlengd tot februari 2021.

Conclusie

Het bedrijfsmodel met beperkte operationele risico’s maakt dat streamingbedrijven met een premie noteren, maar Silver Wheaton heeft nog flink wat opwaarts potentieel (1,6 keer de boekwaarde). Het aanslepende belastinggeschil is wel een factor om rekening mee te houden. Toch leggen we een aankooplimiet voor een eerste positie in de voorbeeldportefeuille.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content